Druhý Den středoškolákem

Druhý Den středoškolákem

Druhý Den středoškolákem

KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Ve středu 11. prosince 2019 se konala ve škole již podruhé akce „Den středoškolákem“, kterou připravili učitelé odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětů.

Žáci ze ZŠ Sadová Čáslav, ZŠ Masarykova Čáslav, ZŠ Náměstí Čáslav, ZŠ Žehušice a ZŠ Masarykova Kutná Hora měli možnost poznat prostředí školy, učebny, laboratoře i učitele a studenty školy. Formou krátkých workshopů a soutěží se seznámili s oblastmi finanční gramotnosti, psaní na klávesnici, kreslení v CAD, programování CNC strojů, robotizace, průmyslového designu, diagnostiky automobilů a cizích jazyků.

Na závěr celé akce byly aktivity týmů vyhodnoceny a nejúspěšnější z nich dostaly zajímavé dárky, které škole věnovaly spolupracující firmy. Akce se zúčastnilo přes 130 žáků.

Velké poděkování patří všem kolegům a studentům za přípravu, průběh a realizaci, dalším kolegům za zajištění výuky.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

27.10.2020
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek