Exkurze do pobočky Komerční banky, a. s. Mladá Boleslav

Exkurze do pobočky Komerční banky, a. s. Mladá Boleslav

Exkurze do pobočky Komerční banky, a. s. Mladá Boleslav

Ve čtvrtek 17. října 2019 navštívili žáci třídy OA2 pobočku KB, a.s. v Mladé Boleslavi. Ta se nachází v Palackého ulici v těsném sousedství boleslavského  divadla.

Po ohlášení se nás ujala paní Mgr. Ivana Kolářová, ředitelka této pobočky. Nejprve jsme navštívili oddělení občanských plateb a retailu, kde nám základní informace podala paní Veronika Jiskrová. S ní jsme také vstoupili do safetových sejfů, které jsou plně obsazené, a v současné době jich je nedostatek. Dále jsme již pokračovali s paní ředitelkou k oddělení bankovních korporátů a firemního centra. Nahlédli jsme i do „svatyně“ paní ředitelky a pak již pokračovali do zasedací místnosti. Tam pro nás bylo připravené překvapení. Čekal tam na nás pan Ing. Radek Rimmel, ředitel divize Modré pyramidy. Zábavnou a zajímavou formou jsme s ním i paní ředitelkou diskutovali oblast zhodnocení peněz, úročení, úvěrů a jejich dostupnost a nákladovost, hypoték, pojištění a produktů se státní podporou.

V krásných historických prostorách banky jsme strávili takřka 3 hodiny a opustili ji bezpečnostním zadním východem.

Před zpáteční cestou jsme si udělali krátkou zastávku na občerstvení a pak již za nádherného slunečného počasí vyrazili autobusem zpět směrem Čáslav.

Exkurze plně splnila svůj účel. Vhodně doplnila a rozšířila učivo odborných ekonomických předmětů. Za její zajištění velmi děkujeme paní Ing. Janě Horké (dříve Křinkové), naší absolventce oboru Obchodní akademie.

Tato exkurze proběhla v rámci projektu IKAP v klíčové aktivitě KA_4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Klíčová aktivita KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek

Nejčtenější

28.05.2020
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/...
celý článek
05.05.2020
Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium O...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016