Finanční gramotnost s MyPlans

Finanční gramotnost s MyPlans

Finanční gramotnost s MyPlans

Dne 13. prosince 2018 proběhla ve vyučovacím předmětu ekonomika přednáška společnosti MyPlans ve třídách OA3, EL3 a OA4 na téma „ Finanční gramotnost“ v rámci projektu Šablony 2017.

Žákům bylo srozumitelným způsobem vysvětleno jak správně nakládat se svými penězi v souladu s jejich budoucími plány a možnostmi. Byly objasněny základní pojmy úvěrové politiky, druhy úvěrů, rizika jejich splácení a řešení těchto situací předběžným plánováním a vytvářením finančních rezerv.

Lektorkou přednášky byla paní ing. Hana Holubová.

Realizaci podporuje aktivita: III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ.

Projekt "VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - Šablony 2017" je spolufinancován Evropskou unií.

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016