IKAP II

NÁZEV PROJEKTU: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU: IKAP II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

DOBA REALIZACE: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023

ČÍSLO VÝZVY: 02_19_78

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Projekt IKAP II - aktivity

Projekt IKAP II - aktivity

Projekt IKAP II - aktivity

Projekt se zaměřuje na osobnostně profesní rozvoj pedagogů VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Důraz je kladen na odborné vzdělávání žáků a studentů v rámci spolupráce se zaměstnavateli. Důležitou oblastí projektu je pracovní pozice kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Celý článek

Novinky

26.11.2020

VIRTUÁLNÍ VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Nabízíme vám odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje, který prezentuje školu a nabízí přehled studia pro žáky 9. tříd ZŠ.

 

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

27.10.2020
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek