Platforma VOŠ

Platforma VOŠ

Platforma VOŠ

KA2: Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 se uskutečnila videokonference zaměřené na výměnu zkušeností v období nouzového stavu nazvané PLATFORMA VOŠ. Videokonference se zúčastnili PhDr. Ivo Horáček, Ph.D. zástupce ředitelky školy OA,VOŠ a JŠ Mladá Boleslav, JUDr. Josef Pelant učitel OA,VOŠ a JŠ Mladá Boleslav, Mgr. Věra Szabová ředitelka VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Ing. Bc. Vlastimil Andrle zástupce ředitelky pro VOŠ, VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Ing. Milan Frýba učitel VOŠ, SPŠ a OA Čáslav.

V průběhu videokonference si účastníci vyměnili zkušenosti s výukou, uskutečňováním zápočtů a zkoušek, v souvislosti s omezeními, které přinesl COVID-19.  Diskutující si vyměnili zkušenosti s vedením výuky při využití e-mailové korespondence a systému Bakalář využívané na VOŠ MB a s využitím systému ISVOŠ na straně VOŠ Čáslav.

V další části se diskuse zaměřila na problémy se zájmem studentů o studium na VOŠ. Škola v MB studium VOŠ ukončuje, VOŠ Čáslav bude i nadále zájemcům o studium toto studium nabízet. V neposlední řadě také byly zmíněny problémy související se souvislou praxí studentů III. ročníků. Zástupci obou školy provádějí odbornou praxi rozdílným způsobem, proto byl zajímavý pohled na zkušenosti s uskutečňováním rozdělené praxe do více let a se souvislou praxí.

Videokonference byla přínosná pro všechny účastníky a přinesla každému nový a v mnohém inspirativní pohled na výuku v druhé škole.     

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA2: Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.