Informace o projektu IKAP

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

REALIZÁTOR:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

NÁZEV PROJEKTU:

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP)

KLÍČOVÉ AKTIVITY:   

Aktivita 2: Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků 

Aktivita 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Aktivita 4: Podpora kompetencí k podnikavosti

Aktivita 5: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

ČŚLO VÝZVY:

02_16_034

DOBA REALIZACE:

1. dubna 2018 – 31. března 2020

INFORMACE K PROJEKTU:

www.sps-caslav.cz

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek

Nejčtenější

28.05.2020
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/...
celý článek
05.05.2020
Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium O...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016