Časový a věcný harmonogram projektu IROP

Časový a věcný harmonogram projektu IROP

  • 2016                plány a myšlenky realizace

                                   mapování cen techniky (konvenční a CNC stroje)

                                   plány rozvodů elektro a vzduchu

                                   zpracování a odsouhlasení Projektového záměru

                                   uzavřená Memoranda o spolupráci se ZŠ a podniky                                    

                                   zpracování Studie proveditelnosti externí firmou

                                   registrace projektu ISkp14+

                                   schválení formálních náležitostí

                                    

  •  2017               schválení projektu – analýza rizik a věcná část projektu

                                   zpracování podkladů pro výběrové řízení

  • 2018                výběrové řízení na veřejnou zakázku

                                    část A – konvenční stroje a elektro rozvody

                                    část B – CNC technika a rozvody vzduchu

  •  VI.18             vystěhování všech strojů a vybavení z dílen, deinstalace a odvoz strojů
  •  VII.18            rekonstrukce podlah
  •  VII.18            uzavření smluv (veřejná zakázka část A, část B)
  •  VIII.18           položení nových podlah

                                  nastěhování starých strojů

  •  IX. – XII.        realizace zakázek       

                                  stavební úpravy dílen

 

Projekt IROP

Rozpočet / plán:           23.902.662,- Kč

Rozpočet / reál:            22.732.444,24 Kč

-          studie proveditelnosti, propagace

-          pořízení konvenčních strojů + elektro instalace

-          pořízení CNC obráběcích strojů + vzduchotechniky

-          pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérové školy

 

Dotace KÚSK

Rozpočet:                    2.489.981,- Kč

-           podlahy, technický dozor, sondy, instalatérské, zednické a malířské práce, deinstalace strojů, nové osvětlení, nová okna, oprava části potrubí pro rozvod teplé vody

 

REKAPITULACE

Projekt IROP

Rozpočet / reál:            22.732.444,24

Z toho: část A                 9.438.000,-

            část B               12.931.637,84

 

Dotace KÚSK

Rozpočet:                    2.489.981,-

 

Celkem                       25.222.425,24

Projekt „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace vybavení dílen a odborných učeben“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

 

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek

Nejčtenější

28.05.2020
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/...
celý článek
05.05.2020
Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium O...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016