Časový a věcný harmonogram projektu IROP

Časový a věcný harmonogram projektu IROP

  • 2016                plány a myšlenky realizace

                                   mapování cen techniky (konvenční a CNC stroje)

                                   plány rozvodů elektro a vzduchu

                                   zpracování a odsouhlasení Projektového záměru

                                   uzavřená Memoranda o spolupráci se ZŠ a podniky                                    

                                   zpracování Studie proveditelnosti externí firmou

                                   registrace projektu ISkp14+

                                   schválení formálních náležitostí

                                    

  •  2017               schválení projektu – analýza rizik a věcná část projektu

                                   zpracování podkladů pro výběrové řízení

  • 2018                výběrové řízení na veřejnou zakázku

                                    část A – konvenční stroje a elektro rozvody

                                    část B – CNC technika a rozvody vzduchu

  •  VI.18             vystěhování všech strojů a vybavení z dílen, deinstalace a odvoz strojů
  •  VII.18            rekonstrukce podlah
  •  VII.18            uzavření smluv (veřejná zakázka část A, část B)
  •  VIII.18           položení nových podlah

                                  nastěhování starých strojů

  •  IX. – XII.        realizace zakázek       

                                  stavební úpravy dílen

 

Projekt IROP

Rozpočet / plán:           23.902.662,- Kč

Rozpočet / reál:            22.732.444,24 Kč

-          studie proveditelnosti, propagace

-          pořízení konvenčních strojů + elektro instalace

-          pořízení CNC obráběcích strojů + vzduchotechniky

-          pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérové školy

 

Dotace KÚSK

Rozpočet:                    2.489.981,- Kč

-           podlahy, technický dozor, sondy, instalatérské, zednické a malířské práce, deinstalace strojů, nové osvětlení, nová okna, oprava části potrubí pro rozvod teplé vody

 

REKAPITULACE

Projekt IROP

Rozpočet / reál:            22.732.444,24

Z toho: část A                 9.438.000,-

            část B               12.931.637,84

 

Dotace KÚSK

Rozpočet:                    2.489.981,-

 

Celkem                       25.222.425,24

Projekt „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace vybavení dílen a odborných učeben“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

 

Novinky

04.01.2021

Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - březen 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

13.12.2020
Učitelské noviny č. 41-42, 43-44 /2020 s p...
celý článek
04.01.2021
Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - břez...
celý článek
01.12.2020
Stužkovací „večírek“ V ponděl...
celý článek