Kroužek „PODNIKÁNÍ“

Kroužek „PODNIKÁNÍ“

KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje v klíčové aktivitě KA_4 „Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ a podaktivitě  „Volnočasová aktivita pro studenty střední školy“ probíhal 1x měsíčně od ledna 2019 do června 2019 kroužek Podnikání na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Čáslav, kterého se účastnili žáci třídy OA2 a EL2.

Náplní setkávání se byla následující témata:  

1)   Povinnosti podnikatele k institucím státní správy

2)      Internetové bankovnictví – výhody a úskalí

3)      Možnosti financování bydlení

4)      Obchodování na burze

5)      Reklama – nástroj propagace

6)      Dohody konané mimo pracovní poměr

Následně byly domlouvány přednášky a exkurze pro žáky 1. – 3. ročníku oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. V lednu třída OA1 navštívila Živnostenský úřad v Čáslavi. V únoru byl pro všechny žáky zorganizován seminář na téma „Můžeš podnikat“ a žáci třídy OA2/EL2se zúčastnili přednášky na téma Spotřebitelská gramotnost. V březnu pro žáky 1. až 3. ročníku proběhl Global Money Week. Duben byl ve znamení exkurzí. Nejprve žáci třídy OA2/EL2 navštívili Sklárny ve Světlé nad Sázavou a dále žáci třídy OA2/EL2 a třídy OA3/EL3 vykonali exkurzi do Komerční banky v Pardubicích. Koncem měsíce května se všichni žáci zúčastnili aukce fiktivních firem na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav.

Veškeré aktivity byly sjednávány na základě konzultací s finančními poradci společnosti MyPlans. Vhodným způsobem rozšířily a doplnily učivo odborných ekonomických předmětů, protože propojení teorie s praxí je nezbytnou nutností.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek

Nejčtenější

28.05.2020
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/...
celý článek
05.05.2020
Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium O...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016