Kroužek SLOT TRACK CAR DESIGN 132

Kroužek SLOT TRACK CAR DESIGN 132

Kroužek SLOT TRACK CAR DESIGN 132

KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Na škole začal od února letošního roku pracovat zájmový kroužek slot track car design 132. Probíhá v rámci aktivit IKAP, kdy realizací projektu je dosahováno zvýšení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání.

Co se skrývá za názvem kroužku? Slot track - závodní dráha. A design?

Jde o to, že členové mají možnost navrhovat samotnou závodní trať v měřítku 1:32, trajektorii dráhy, realizaci zapojení, modelování krajiny, zázemí, boxy, pit stop a mnoho dalšího. Ve finále pak mají možnost modelaci figur a samotných automobilů. Jak podvozků, tak karoserií a dalších komponentů.

Kroužek tvoří především žáci 2. ročníku SŠ. Je stále ale otevřený zájemcům o tyto aktivity jak ze SŠ, tak i ZŠ.

Jen co setkávání členů kroužku začalo, byla jeho činnost pozastavena okolnostmi nástupu epidemie. Proto se jeho členové přesunuli do e-prostředí.

Jako nejvhodnější k možnostem digitálního provedení vzhledem k množstevní variabilitě dílů a možností se jevil systém Carrera slot digital 132. Máme zakoupen set Carrera D132 30002 DRM Retro Race, který se stal základem pro rozšíření do finální podoby. Navrhli jsme trajektorii dráhy v programu Carrera Track Planner – Autorennbahnplaner. Máme postavenu základní desku z latí a OSB desek.

Od půlky měsíce května máme možnost se znovu scházet. Vyřešili jsme definitivní podobu dráhy, pit stopu a stání pro safety car. Čeká nás toho ještě hodně, ale v příštích schůzkách to bude výšková trajektorie dráhy a rozvaha o umístění budov a dalších staveb.

Po dokoupení potřebných dílů dráhy to pak bude realizace dráhy ve finálním rozsahu, zapojení a propojení komponentů, zprovoznění dráhy, modelování krajiny, projektování a stavba doplňků, projektování a realizace vlastních modelů aut. To vše jak klasickou modelářskou cestou, tak 3D modelováním a tiskem.

V kroužku získáváme nové a další konstrukční a technické znalosti, rozvíjíme svou manuální zručnost, pracujeme mezi lidmi, které tato aktivita také skvěle zajímá a baví.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

27.10.2020
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek