Platforma ekonomického vzdělávání

Platforma ekonomického vzdělávání

Platforma ekonomického vzdělávání

KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Ve čtvrtek 21. května 2020 jsme ve složení Mgr. Szabová, Mgr. Kluh a Ing. Valtrová navštívili v rámci projektu IKAP SOŠ Český Brod – Liblice.

Po nezbytném měření teploty a dezinfikování jsme byli mile přivítáni paní ředitelkou Ing. D. Doškářovou a její zástupkyní Ing. J. Stankovou.

Diskutovali jsme problémy a zkušenosti distančního vzdělávání v období koronavirové pandemie a způsoby uzavírání klasifikace. Dále jsme probírali otázky ekonomických soutěží a pořádání krajských kol (např. přesun soutěže v grafických dicsiplínách na příští školní rok) Vyměňovali jsme si poznatky z oblati odborných praxí, dlouhodobých maturitních prací, projektových dnů a věnovali jsme pozornost i propagaci školy.

Na závěr setkání jsme si prošli školu, prohlédli zrekonstruované učebny výpočetní techniky, tělocvičnu, školní jídelnu.

Setkání jistě splnilo svůj účel a proběhlo v rámci Implementace krajského akčního plánu v klíčově aktivitě KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Klíčová aktivita KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

27.10.2020
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek