Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské dílny) - II. blok

Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské dílny) - II. blok

Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské dílny) - II. blok

Ve čtvrtek dne 15. 10. 2015 se uskutečnil 2. blok čtenářských dílen – Dívčí literatura ve třídě OA1 v rámci výuky CJK a Projektu OPVK – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V úvodním slově vyučující seznámila s dívčí literaturou a úkoly, pak si studenti rozebrali jednotlivé tituly věnované dívčí literatuře a vytvořili pracovní skupiny a dostali pracovní listy, které při seznamování se s knihou a pronikáním do jejich tajů, postupně vyplňovali. Při samostatné práci si mohli v bodě 6, vybrat ke zpracování jeden ze tří nabízených úkolů: charakteristika – rozbor; předvést formou scénky dialog postav; vytvořit – mluvní cvičení s cílem – nadchnout posluchače a přivézt je k přečtení vybraného titulu.

V závěrečné části formou dialogu vyučujícího s žáky byla provedena kontrola plnění zadaných úkolů. Jednotlivé pracovní skupiny prostřednictvím mluveného slova prezentovaly svou práci.   

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Ředitelské volno - 30. dubna 2018

Ředitelka školy vyhlašuje v pondělí 30. dubna 2018 ředitelské volno pro žáky SŠ a studenty VOŠ z provozně-ekonomických důvodů. 

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek