Třída S1 od 1. k 8. čtenářské dílně

Třída S1 od 1. k 8. čtenářské dílně

Třída S1 od 1. k 8. čtenářské dílně

Kam se posunula třída S1 ve svých aktivitách v rámci předmětu CJK při čtenářských dílnách projektu Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti?

Od startu 16. 10. 2015, kdy se konala první z dílen, až do 8. Ta ovšem není poslední, celkem bude dílen 10.

 

A co mají žáci už za sebou?

To asi není dobrá otázka, protože není prioritním cílem dílen plnit jakési mety, i když přidaná hodnota je zajímavá, ale prioritou je naplnit zvýšení zájmu o čtenářství mezi žáky, zlepšit čtenářskou gramotnost, podpořit aktivní zájem o knihu, o čtení a práci s knihou, vést k možnosti aktivně zažít estetický zážitek, poučit se, poznat práci s e-čtečkou knih. I proto žáci procházejí tituly různých žánrů a druhů literatury, aby poznali její pestrost, odlišnosti a specifika, možná také našli ten druh a žánr, který je osloví, třeba osloví i více. Které oblasti to jsou? Literatura dobrodružná a fantasy, sci-fi, technická, komiksová, braková, detektivky, volnočasová, jak přežít v přírodě, hry v přírodě, jak přežít za mimořádných situacích. Tedy literatura, která je převážně jiná, než s jakou se setkávají v hodinách literatury. Šlo o to dát žákům pestrou nabídku různých podob literatury, žánrovou a druhovou pestrost, aby si v ní našel tu „svou, ty své“ knihy právě každý. Cílem pak bylo s touto literaturou dále pracovat a poznávat specifičnost různých podob knih, literatury.

Pro každou literární dílnu dostali žáci konkrétní Pracovní list. Nešlo ale o to, aby vyplnění pracovního listu zabralo podstatnou část dílny, naopak, zápis je jen rekapitulací, protože podstatu dílen zaujímá vlastní četba a konkrétní práce s daným titulem.

 

Na první dílnu byli žáci opravdu zvědaví.

A velice zajímavým zjištěním je, že tomu tak bylo i na dalších dílnách, respektive zvědavost přerostla v zájem a těšení se na to, jaké knihy se mi právě dneska dostanou do ruky a co nového si přečtu, do kterých titulů se začtu, o jaké knize, jakém žánru, druhu literatury se více dovím, popřípadě u některých žáků zájem přerostl do aktivního zájmu si půjčit daný titul, či titul podobný, tedy z téhož žánru, druhu literatury, domů. To je ten nejlepší příklad fungování dílen, příklad jejich praktického dopadu a smyslu.

Struktura a témata většiny dílen byla zaměřena podle žánrů a druhů. To přispělo i k formování poznatků o věcných znacích dané skupiny knih. Současně úkolů nebylo vzhledem k zadání v pracovních listech tolik, aby bránily tomu nejstěžejnějšímu, vlastnímu čtení. Ale i tak jejich řešení přispělo k tomu, že si žáci uvědomili žánrovou pestrost literatury, znaky zvolených skupin a možná i to, ke které literatuře inklinují sami více.

 

Jak probíhaly dílny při praktické práci s knihou?

Tedy v dílnách 1 -  8? Žáci se sami rozdělili do skupin. Místem konání projektu byla studovna školní knihovny. Díky pracovnici školní knihovny! Místo tedy velice pro čtenářství inspirativní. Čekalo tam na ně 7 míst s knihami. Každé místo přinášelo soubor titulů rozdělených podle názvů dílen. Žáci si sedli, přehlédli tituly dané žánrové, druhové skupiny, vybrali knihu a začetli se. Mezi sebou diskutovali o knize, radili se při vypracování odpovědí na jednoduché otázky charakterizující zvláštnosti stylu daného žánru, druhu literatury. V závěru následovala diskuse a rozhovor navazující na závěry v pracovních listech, součástí bylo i hlasité čtení úryvků. Pochopitelně nechyběla i část o dojmech a zážitcích, které mám z knihy, kterou jsem takto potkal.

 

Jak žáci reagovali, které aktivity se osvědčily, doporučení pro další dílny?

Reakce žáků byly velice příznivé a pozitivní. Od prvotní zvědavosti, přes zájem, až po cílené vyhledání titulů, které jsme ještě nečetli. Někteří projevili zájem si titul, nebo podobnou knihu, půjčit domů, tedy si ji přečíst. Osvědčila se plně metodika práce s knihou s podporou aktivit plynoucí z úkolů pracovního listu. Velice přínosné pak byly neformální diskuse a rozhovory nad přečtenou knihou, kde vypovídali žáci především o emocích, proč knihu dočíst, čím zaujala, co mi přinesla.

Přínosem bude i práce s e-čtečkami v dalších dílnách. Jedná se o aktuální fenomén, který má svá specifika a přináší pro čtenáře nové možnosti.

 

Dílny jednoznačně přinesly své ovoce. Bylo by podnětné v této činnosti a aktivitách dále pokračovat a čtenářské dovednosti dále rozvíjet.

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek