Projekt Šablony II. - aktivity

Projekt Šablony II. - aktivity

Projekt se zaměřuje na osobnostně profesní rozvoj pedagogů VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Důraz je kladen na odborné vzdělávání žáků a studentů v rámci spolupráce se zaměstnavateli. Důležitou oblastí projektu je pracovní pozice kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Aktivity SŠ:

2.III/5             Koordinátor školy a zaměstnavatele 

2.III/6             Školní kariérový poradce

2.III/7             Vzdělávání pedagogických pracovníků 

2.III/11           Tandemová výuka 

2.III/15           Zapojení odborníka z praxe do výuky

2.III/16           Stáže pedagogů u zaměstnavatele     

2.III/20           Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21           Projektový den ve škole

2.III/22           Projektový den mimo školu

 

Aktivity VOŠ:

2.IV/1             Koordinátor školy a zaměstnavatele 

2.IV/3             Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740 

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016