Projekt "Šablony II."

Projekt "Šablony II."

Dnem 1. 1. 2020 vstoupila naše škola do projektu "Šablony II.". Tento projekt je dotačním programem pro střední a vyšší odborné školy, v rámci kterého je možné čerpat finanční prostředky na různé aktivity.

 

Cíle tohoto dvouletého projektu budou promítnuty do:

  • podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků
  • podpory kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpory kariérového poradenství
  • podpory projektové výuky ve škole a mimo školu
  • spolupráce škol a zaměstnavatelů

Věříme, že uvedené cíle budou beze zbytku splněny. Držme si palce.

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Novinky

04.01.2021

Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - březen 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

13.12.2020
Učitelské noviny č. 41-42, 43-44 /2020 s p...
celý článek
04.01.2021
Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - břez...
celý článek
01.12.2020
Stužkovací „večírek“ V ponděl...
celý článek