Další iformace o projektu RAMPS VIPIII

 

 

Vážení rodiče,

ve spolupráci se školou bychom Vám rádi nabídli služby psycholožky, která je odbornou poradenskou pracovnicí Střediska výchovné péče v Kolíně. Její činnost na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii, Čáslav je od ledna 2013 umožněna díky projektu „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb" - VIP III (RAMPS VIPIII) registrační číslo: CZ1.07/4.1.00/33.0001, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Psycholožka není zaměstnankyní školy.

Co je středisko výchovné péče?

Středisko výchovné péče (SVP) je školským zařízením, které poskytuje poradenské služby rodičům, dětem a pedagogickým pracovníkům při řešení výchovných problémů a prevenci rizikového chování. Středisko výchovné péče Kolín sídlí na adrese Komenského 375, Kolín 4.

Co je cílem projektu?

Díky projektu RAMPS jsou služby středisek výchovné péče dostupné přímo na některých školách.

Co nabízí poradenský pracovník přímo ve škole?

  • Poskytuje krizovou intervenci v náročných životních situacích osobního, vztahového nebo rodinného charakteru.
  • Poradenské služby zaměřené na prevenci a řešení výchovných obtíží.
  • Poskytuje poradenskou činnost studentům, rodičům, pedagogům při řešení výchovných, osobních, či výukových problémů (př. problémy v kolektivu, problémy s respektováním autority, problémy s neplněním vlastních povinností, experimenty s návykovými látkami,…)
  • Poskytuje služby škole, které povedou k vytváření zdravého klimatu a atmosféry v dynamice školní třídy.
  • Spolupracuje s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence sociálně patologických jevů, třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Pro koho je služba určena?

Služba je určena především pro studenty, jejich rodiče a pedagogické pracovníky školy.

Jakou cestou může student školy využít služeb poradenského pracovníka?

  • Na vlastní žádost studenta – mimo jednorázovou intervenci je nutný písemný souhlas rodičů
  • Na žádost rodiče
  • Na žádost školy - mimo jednorázovou intervenci je nutný písemný souhlas rodičů

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Aby byla spolupráce se studentem efektivní, předpokládá se i aktivní spolupráce rodičů. Budu velmi ráda, pokud Vy, rodiče, budete ochotni dorazit se studentem na první konzultaci. Pokud to nebude možné, můžete mě zkontaktovat e-mailem s informací, jakou máte představu a očekávání od naší vzájemné spolupráce. Na první schůzce se dohodneme o podobě naší další spolupráce (někdy jsou dostačující jen 1-2 konzultace, jindy je zapotřebí delší spolupráce). Konzultace jsou vždy důvěrné. Se zjištěnými skutečnostmi je nakládáno v souladu se zákonem o č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Aby byla spolupráce efektivní, je vhodné využívat i poznatků pedagogů a poskytovat jim zpětnou vazbu ke konkrétním studentům, k tomu však je rovněž potřeba Váš souhlas.

Kdy a kde najdete poradenského pracovníka na škole?

Na SPŠ a OA docházím pravidelně 1x týdně ve čtvrtek. Kabinet se nachází ve 2.patře, dveře č.51. Pokud máte zájem o konzultaci, kontaktujte mě prosím osobně nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu. Čas konzultací: čtvrtek 7:15 - 12:00 a 12:45 - 13:45 hod.

Kontakt

email: vajglova@sps-caslav.cz

Tel: 327 302 221 (telefon pouze v konzultační den- ČT)

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte se na mě obrátit.

Těším se na spolupráci s Vámi. Zuzana Vajglová

Novinky

13.03.2020

Mimořádné opatření - uzavření školy

Z důvodu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které reaguje na nepříznivý vývoj epidemiologické situace onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, je od pondělí 16. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na výuce na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Tento zákaz platí do odvolání.

celý článek