Projekt „Šablony“ se rozjíždí

Projekt „Šablony“ se rozjíždí

Dnem 1. 1. 2018 vstoupila naše škola do nového projektu. Tento projekt je dotačním programem pro střední a vyšší odborné školy, v rámci kterého je možné čerpat finanční prostředky na různé aktivity.

 

 

Cíle tohoto dvouletého projektu budou promítnuty do:

  • podpory osobnostně profesní rozvoje pedagogů:
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
  • podpory kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpory společného vzdělávání:
  • personální posílení
  • spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce

Věříme, že uvedené cíle budou beze zbytku splněny. Držme si palce.

 

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek