Sdílení učeben v rámci projektu IKAP na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Sdílení učeben v rámci projektu IKAP na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Sdílení učeben v rámci projektu IKAP na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

KA5: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Ve středu 4. prosince 2019 proběhla výuka žáků S4, se zaměřením mechatronika, praktickou výukou zapojení pneumatických a elektropneumatických obvodů. Žáci splnili výukové cíle, ve stanoveném čase zapojili obvody a vypracovali protokoly. Aktivity z mého pohledu učitele byly pro žáky velmi zajímavé, plné nových poznatků ze zapojování a řešení situací s novou technikou.

Praktická výuka, která probíhá v rámci projektu IKAP, významně přispěla k rozšíření vědomostí mechatroniků. Součástí byla prohlídka výukových  prostor školy a ukázka plošných spojů od návrhu až po jejich výrobu, kterou provedl vyučující odborných předmětů Jiří Černý. Celou akci hodnotím velmi pozitivně, stejně jako vyučující v laboratoři Ing. Pavel Stejskal. 

Výuka tohoto typu se již stala tradicí a je příkladem dobré spolupráce mezi školami.           

Postřehy žáků S4:                  

"Akci v Kutné Hoře jsem si moc užil. Naučili jsme se a dozvěděli nové informace a zkusili si ovládání a využití pneumatiky a elektropneumatiky v praxi. "

"Možnosti, které jsme si dnes mohli na vlastní kůži vyzkoušet, pro mne byly velmi zajímavé a přínosné. Myslím si, že by se tyto praktické úlohy v takových podmínkách měly konat častěji."

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA5: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

27.10.2020
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek