3. rok udržitelnosti 2013 - 2014

3. rok udržitelnosti 2013 - 2014

Název projektu:        Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Realizátor:                 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Číslo prioritní osy:    1.1

Registrační číslo:      CZ.1.07/1.1.06/01.0088

Fáze projektu:          udržitelnost projektu – 3. monitorovací období (MZ3)


Projektový den (23. – 24. 6. 2014)

 

Název projektového dne:     „Využití prostoru za sportovní halou BIOS“

Cílová skupina:                    I.- III. ročníky SŠ        cca 120 žáků

Termín:          23. 6. 2014      8:00 – 13:20 hod.      práce na projektovém záměru

                       24. 6. 2014      8:00 – 9:00 hod.        finalizace + tisk (Kp)

                                                9:00 – 10:00 hod.     příprava obhajoby projekt. záměru

                                              10:00 – 12:00 hod.     obhajoby projektových záměrů

                                              12:00 – 12:30 hod.     vyhodnocení hodnotící komisí

12:30 – 13:00 hod.     vyhlášení nejlepších projektových záměrů (1., 2., 3. místo)

Vstupní informace:  3. 6. 2014                   

Skupiny:        skupina = cca 10 žáků (vytvoření projektového týmu)

skupina bude tvořena žáky napříč ročníky a studijními obory        

(I. – III. ročník; obory: OA, EL, S)

 

Výstup každé skupiny:       

23. 6. 2014      A) zpřístupnění v elektronické podobě (žákovský účet na školním serveru, GoogleDisk s nastaveným sdílením, ...):  

A.1. projektový záměr (cíl a zdůvodnění realizace)

A.2. grafický návrh (půdorys, 2x pohled)

A.3. rozpočet projektu

A.4. zdroje financování + žádost o dotaci

A.5. realizace projektu

a) co je potřeba před zahájením realizace

b) vlastní realizace – oslovení firem (poptávky)

  

24. 6. 2014      B) seznámení s projektovým záměrem před publikem (obhajoba záměru) – ústně, bez použití IT ve školní jídelně

                        1. finalizace a tisk dokumentů

                        2. příprava obhajoby projektového záměru (max. 10 min./projekt)

                        3. vlastní obhajoba před publikem (zúčastňuje se celý tým)

 

Materiální pomůcky:           papíry A4 (zajistí škola)

tužky, pastelky, pravítko (zajistí skupina)

 

Technické pomůcky:            PC + internet

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek