Fotogalerie projektu OPVK

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Závěrečné konference projektu - 29. 6. 2011

Závěrečná konference k projektu se konala ve čtvrtek 29. června 2011 od 13:00 hodin v aule školy.
Přednášející z řad realizačního týmu projektu zde představili a zhodnotili svou práci na projektu. Konference se zúčastnili vyučující VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, zástupci z řad sociálních partnerů školy a pozvaní hosté.

 Sbírka příkladů

Sbírka příkladů pro studijní obory: Strojírenství, Technické lyceum, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie.

imageimageimage

Závěrečné práce na tapisérii věnované české a anglické historii

Studenti obchodní akademie v průběhu školního roku 2010/2011 pracovali na výrobě tapisérie, která přehledně zobrazuje historii české země a anglického království.

 

 imageimageimageimageimage

Uvedení projektové úlohy Architecture do praxe

Součástí projektu OPVK, který vytvořil sbírku úloh je i uvedení úloh do praxe. Studenti třetího ročníku Obchodní akademie tak pracovali společně se svou učitelkou v hodině Anglického jazyka a konverze na úloze pojmenované Architecture. Studenti měli možnost seznámit se s hlavními rysy jednotlivých architektonických období, aby lépe porozuměli architektuře a kráse stavem, které znají z výuky reálií Anglicky mluvících zemí a také z památek naší republiky. Úloha je součástí projektu i jehož výsledkem je tapiserie s časovou osou o událostmi obou zemí UK a ČR.
Fotografie jsou pořízeny ze dne 28. 3. 2011.

imageimageimageimageimageimage

Pravidelná schůzka týmu

Pravidelná schůzka týmu - čtvrtek 30. března 2011.

image

Pilotování projektové úlohy: Science and technology

Studenti čtvrtého ročníku Ekonomického lycea se jako první podíleli n rámci projektu OPVK na zpracování úlohy mezipředmětových vazeb ANJ/DEJ nazvanou Science and Technology. Cílem úlohy je snadnější orientace objevů a vynálezů, které ovlivnily vývoj lidstva se zaměřením na ty, které souvisely s osobnostmi v anglicky mluvících zemích a v naší zemi.
Projekt, jehož výsledkem je tapiserie s časovou osou o událostmi v UK a ČR.

imageimageimageimageimage

Návrhy studentů na přebal sbírky příkladů

Studenti střední školy navrhovali přebaly pro sbírky příkladů. Tyto návrhy byly vystaveny na nástěnce školy i ve školní knihovně. V období od 11. 11. do 10. 12. 2010 ostatní studenti hlasovali o vítězný přebal.

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

Ověřování připravenosti výukových materiálů pro předmět Anglický jazyk

Studenti prvního ročníku strojírenství používají při výuce nově vytvořené studijní materiály a ověřují jejich užití v praxi. Fotografie jsou pořízeny ze dne 28. 4. 2010.

imageimageimageimageimageimage

Prezentace statisických výsledků

Dne 26. 4. 2010 studenti druhého ročníku ekonomického lycea prezentovali výsledky statistického průzkumu. Průzkum byl zaměřen na životní styl našich studentů střední školy.

imageimageimageimageimageimage

Vyhodnocení miniprojektu "Cesta do hlubin minulosti"

Dne 23. 3. 2010 proběhlo v aule školy vyhodnocení miniprojektu s názvem "Cesta do hlubin minulosti". Do projektu byli zapojeni studenti ze tříd EL3, OA3, S3 a jejich vyučující Mgr. Karel Kvapil, Mgr. Hana Pekárková a Ing. Vladimír Vavřina.

imageimageimageimageimageimage

Pilotní ověření mezipředmětových vazeb projektu OPVK

V průběhu prosince 2009 probíhalo v prvním ročníku Obchodní akademie ověřování úloh z anglického jazyka. Tyto úlohy byly zaměřeny na pravidla pro stavbu vět. Hodiny byly připraveny na Smart Board, a své znalosti si studenti uvěřovali zábavnou hrou na interaktivní tabuli. Tyto úlohy vytvořili Mgr. Hana Pekárková a Mgr. Pavel Kluh, výuku vedla vyučující Mgr. Eva Rejmonová.

imageimageimage

V pondělí 16. 11. 2009 se pro zaměstnance školy konaly v rámci OPVK školení a semináře.

Nejprve byli zaměstnanci školy seznámeni s autorským zákonem, který přednášela Mgr. Adéla Faladová z Ministerstva kultury ČR.
Dále naši pedagogové absolvovalikurzy MS Office 2007, které školila firma ASYS Kolín.
Vyučující ekonomických předmětů se zúčastnili prezentace ekonomického softwaru MONEY S3 na podvojné účetnictví, které prezentovala Ing. Zuzana Pavlasová z firmy Cígler Software Praha.

imageimageimageimageimageimageimageimage

Středa 11. 11. 2009 Porada týmů

image

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek