O projektu OPVK

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

REALIZÁTOR: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 1.1 Počáteční vzdělávání
NÁZEV OBLASTI PODPORY: Zvyšování kvality ve vzdělávání
NÁZEV PROJEKTU: Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování
Č. GRANTOVÉHO PROJEKTU: CZ.01.07/1.1.06/01.0088
DOBA REALIZACE: Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
INFORMACE K PROJEKTU: www.sps-caslav.cz
CÍL PROJEKTU: Projekt je zaměřen na podporu implementace ŠVP na SŠ pro čtyřleté maturitní obory SPŠ (S, TL) a OA (OA, EL) v oblastech mezipředmětových vztahů.
V rámci projektu budou vytvořeny pro jednotlivé maturitní obory nové pracovní výukové materiály, které budou zásadním způsobem přispívat k zavádění nových vyučovacích metod ve výuce odborných, všeobecně vzdělávacích a ekonomických předmětů s využitím výpočetní techniky.
Sborník mezipředmětových příkladů budou vytvářet učitelé školy, kteří jsou garanty odborných předmětů nebo mají dlouholeté zkušenosti s výukou v daných odborných předmětech. Klíčové kompetence žáků, které budou sledovány při řešení příkladů, budou konzultovány ve spolupráci s aktéry na trhu práce (podniky z regionu), s ÚP KH a ZŠ.
Důležitou součástí projektu bude také pilotní ověření vytvořených příkladů.
CÍLOVÉ SKUPINY: Žáci střední školy (S, OA, TL, EL)
Pedagogický sbor

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek