Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Žáci třídy S1 v rámci předmětu LEV s úspěchem odprezentovali v dosavadních březnových hodinách CJL výsledky svého snažení v rámci projektového úkolu z předmětu LEV s tématem Stavební slohy, architektonické znaky uměleckých slohů se zaměřením na románský a gotický.

Cílem úlohy je uvědomit si znaky těchto dvou stavebních slohů na konkrétních regionálních památkách.

Úloha je zpracována pro výuku literární a estetické výchovy. Využívá znalostí žáků o stavebních slozích, které si osvojili v hodinách dějepisu i literární a estetické výchovy. Vede k poznání typických znaků příslušné architektury daného stavebního slohu, k pojmenování a pochopení rozdílů mezi nimi. Cílem je uvědomit si tyto znaky a poznat architekturu s těmito prvky, přiřadit ji na základě stavebních znaků ke stavebnímu slohu, obhájit výsledky práce formou verbální prezentace s použitím zrealizovaného obrazového materiálu.

Cílovými objekty se staly především kostel svatého Petra a Pavla (resp. románský kostel sv. Michala) v Čáslavi a kostel sv. Jakuba v obci Jakub - Církvice. 

Mezi nejzdařilejší výsledky patřily papírové modely staveb ze stavební dílny Matěje Švarze a Davida Sobotky.

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek