Tvořivé dílničky pro děti z čáslavské MŠ Masarykova

Tvořivé dílničky pro děti z čáslavské  MŠ Masarykova

Tvořivé dílničky pro děti z čáslavské  MŠ Masarykova

KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

V úterý 15. ledna 2019 se v prostorách naší školy uskutečnil již tradiční projekt s názvem „Dílničky“. Projekt si klade za cíl seznámit děti z mateřských škol hravou formou se základy techniky. V rámci tohoto projektu navštívila naší školu skupinka 25 předškoláků z MŠ Masarykova v Čáslavi v doprovodu tří učitelek.

Ve školní knihovně přivítaly předškoláky paní ředitelka a paní knihovnice. Následně byli předškoláci rozděleni do tří skupin.  Žáky v každé skupině doprovázela na stanovištích i jedna paní učitelka. Skupiny tvořené předškoláky a paní učitelkou se střídaly na různých stanovištích. Děti měly během dopoledne možnost vyzkoušet si činnosti v truhlářské dílně a dvou laboratořích. Každé stanoviště měl na starosti jeden vyučující naší školy. V truhlářské dílně si děti vyzkoušely zatloukání hřebíků, práci s pilou, pilníkem a metrem. Na památku z truhlářské dílny si každé dítě odneslo dřevěnou kostku. V první laboratoři si děti mohly postavit z kostek cokoliv dle vlastní fantazie a následně postavenou věc překreslit pastelkami na záznamový arch. V druhé laboratoři si děti vyzkoušely například sílu magnetického pole a tlak. Největší nadšení u dětí ovšem vzbudil robot sestavený ze speciální stavebnice od firmy LEGO.  Studenti technických oborů připravili z této stavebnice robota a hada. Děti si mohly i vyzkoušet manipulaci s figurkami pomocí dálkového ovládání.

Na konci dopoledne přišly děti v doprovodu svých učitelek opět do knihovny, kde si z rukou ředitelky školy převzaly pamětní list a sladkou odměnu za dopolední snažení. Po rozloučení s paní ředitelkou a paní knihovnicí se usměvavé děti vrátily zpátky do školky.

Bc. Aneta Lukáčová

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

27.10.2020
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek