Školní rok»Projekty»Ukončené projekty»Unity in diversity in the EU labour market

Unity in diversity in the EU labour market

 

NÁZEV PROJEKTU: Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU market

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 2016-1-HR01-KA202-022160

DOBA REALIZACE: 1.9.2016 - 31.8.2018

WEB PROJEKTU: http://www.languages4all.eu/

eLEARNINGOVÁ PLATFORMA: http://esolams.eu/unity

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Veškeré příspěvky zde zveřejněné vyjadřují pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v těchto příspěvcích.

dubrovnicKÁ dvojka

dubrovnicKÁ dvojka

Po dvouletém putování jsme se s naším projektovým týmem konečně ocitli na summitu ERASMUS+ KA2, který se nacházel ve výšce 8 611 mm nad hladinou Jaderského moře v městě Dubrovnik. Místní Turistička i ugostiteljska škola učinila toto historické město opět mezinárodní obchodní křižovatkou. Tentokrát se zde však nevyměňovalo zboží, ale zkušenosti z oblasti odborného jazykového vzdělávání.

Celý článek

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Setkání mezinárodního projektového týmu proběhne od  4. - 7. června 2018 na TUSDU Dubrovnik, Chorvatsko. Setkání je zaměřeno na závěrečné zhodnocení projektu. Projektový tým VOŠ, SPŠ a OA Čáslav bude zastupovat koordinátor projektu Mgr. P. Kluh a Mgr. H. Kosíková (vyučující cizích jazyků).

Pilotáž dokončena – připravte se na přistání!

Pilotáž dokončena – připravte se na přistání!

Během měsíců března a dubna proběhly poslední pilotáže projektu K2. Studenti naší školy si vyzkoušeli další moduly internetové jazykové platformy  http://esolams.eu/unity/. Do pilotáže se zapojili i zaměstnanci čáslavské radnice v rámci podnikových kurzů. Tentokrát byla pilotáž zaměřena na moduly Welcome, Hotel, Restaurant a Professional skills v jazykové úrovni A1. Účastníci pilotáže si měli možnost vyzkoušet úkoly v angličtině, němčině, ruštině a španělštině.

Celý článek

Transnational seminar

Transnational seminar

V pátek 6. dubna zasedli v aule naší školy vyučující cizích jazyků z českých a slovinských odborných škol. Na semináři, který jsme pro ně ve spolupráci s naší partnerskou Vyšší odbornou školou z Murske Soboty (Slovinsko) uspořádali, se seznámili s výstupy projektu Erasmus+ KA2 zkráceně nazývaného „Unity in diversity“.

Celý článek

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Mezinárodní seminář prezentující výstupy projektu vyučujícím cizích jazyků středních odborných škol z České republiky a Slovinska proběhne v pátek 6. dubna 2018. Pro přednášky a workshopy budou vyhrazeny aula školy, uč. č. 228, 47 a 223. Program semináře zajišťuje projektový tým VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a VSŠ Murska Sobota.

Dopilotováno!

Dopilotováno!

Dopilotováno!

Ve čtvrtek 30. 11. proběhly poslední pilotáže projektu K2+. Od 20. 11. byly v prvním a druhém ročníku VOŠ odpilotovány celkem čtyři moduly v 10 hodinách. Tři z nich v úrovni C1 a jeden v úrovni B1.

Celý článek

Studenti SŠ si poprvé vyzkoušeli výukovou platformu programu Erasmus+ on-line

Studenti SŠ si poprvé vyzkoušeli výukovou platformu programu Erasmus+ on-line

Studenti SŠ si poprvé vyzkoušeli výukovou platformu programu Erasmus+ on-line

V týdnu od 20. do 24. 11. 2017 proběhla u nás ve škole pilotáž výukové platformy http://esolams.eu/unity/, kterou pedagogové naší školy pomáhají tvořit v rámci projektu Erasmus+ „Unity in diversity“. Studenti se nejprve dověděli, jak tato e-learningová platforma vypadá a také jak funguje.

Celý článek

Čáslavský sněm

Čáslavský sněm

Z království Anglického až po říši Osmanskou, z Vlach až po baltské Livonsko přibyli do královského města Čáslavi zástupci vysokých a vyšších učení, aby zde po dva dny měsíce října vedli disputaci o plnění artikulů projektu Language skills and intercultural issues in hospitality industry: unity in diversity in the EU market.

Celý článek

Projekt Erasmus+ KA2 - Unity in Diversity

Projekt Erasmus+ KA2 - Unity in Diversity

Setkání zástupců týmu projektu Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market proběhne od 19. - 20. 10. 2017 na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Projektový tým VOŠ, SPŠ a OA Čáslav budou zastupovat Mgr. P. Kluh, Mgr. H. Kosíková a Ing. H. Medlíková.

Bylo to na Havlbrod

Bylo to na Havlbrod

Bylo to jako z povídky Miroslava Šimka, kde napsal, že systém Českých drah nutí člověka neustále myslet. Bylo páteční ráno. Stál jsem s davem lidí na čáslavském nádraží a každý z nás řešil svoje dilema. „Nezůstanu sám v odstaveném vlaku, který místo v Kolíně skončil svou cestu v Čáslavi? Stihnu přeběhnout do rychlíku, který dál pokračuje jako zastávkový? Mám nasednout do osobáku, který se zpožděním 40 minut přijel místo rychlíku, o němž nikdo nevěděl, kdy vlastně dorazí?“  Nakonec jsem nasedl a celou cestu trnul, abych se do Havlíčkova Brodu dostal včas.

Celý článek

Pilot odstartoval

Pilot odstartoval

Již rok jsme součástí týmu projektu Unity in diversity, který skládá z jednotlivých modulů nástroj pro výuku odborného jazyka. Práce již tak pokročily, že můžeme začít náš výukový stroj testovat v provozu. Prvními, kdo si mohli pilotáž vyzkoušet, byli naši učitelé cizích jazyků.

Celý článek

„A polívčička bude?“ aneb číšníkem v Rize

„A polívčička bude?“ aneb číšníkem v Rize

S kolegyní Hanou Kosíkovou jsem se vydal letadélkem airBaltic na další putování za K2. Protože ale platí zajímavá úměra, že čím menším letadlem letíte, tím dražší letenky platíte, vystačily nám peníze jen do Rigy. Rozhodl jsem se tedy opatřit nám další finanční prostředky na cestu prací a nastoupil jako číšník v místní restauraci Turiba. Bohužel kvůli své špatné lotyštině jsem z inzerátu nepochopil, že se jedná o místo statisty v krátkých videích, které se budou točit na místní univerzitě. Sice jsem si nevydělal ani cent, ale opět jsem se shledal s mezinárodním týmem, s nímž již přes osm měsíců pracujeme na projektu Unity in diversity.

Celý článek

Náš příspěvek konferenci AVOŠ

Náš příspěvek konferenci AVOŠ

Každoroční valná hromada Asociace vyšších odborných škol je časem bilancování stavu vyššího odborného vzdělávání i diskuzí o výzvách, které před tímto sektorem stojí. Letošních rozhovorů o dalším směřování vyšších odborných škol se zúčastnila i ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D., zástupci Národního akreditačního úřadu pro VŠ a Rady vysokých škol.

Celý článek

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Setkání mezinárodního projektového týmu proběhne od 27. - 29. 4. 2017 na Turiba Univesity, Riga, Lotyšsko. Setkání je zaměřeno na průběžné zhodnocení projektu a koncepci kurzu A1. Projektový tým VOŠ, SPŠ a OA Čáslav bude zastupovat koordinátor projektu Mgr. P. Kluh a Mgr. H. Kosíková (vyučující cizích jazyků).

 

Konference AHR

Konference AHR

V rámci činnosti vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR se 21. února 2017 uskutečnila na půdě Vysoké školy hotelové v Praze konference s názvem „Význam spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů pro rozvoj odborné praxe“. Konference se zúčastnili zástupci AHR, MŠMT, zaměstnavatelů a středních odborných škol.

Celý článek

Vilniuský gaming

Vilniuský gaming

Museli jsme se prokousat jednou bábovkou, několika chleby s řízky, zhlédnout tři filmy a prosedět 22 hodin, než nás autobus vyklopil na nádraží ve Vilniusu. Odsud jsme se stařičkým trolejbusem prodrali skrz centrum s jeho záplavou katolických a pravoslavných chrámů v stylu baroka, byzantismu a klasicismu až k budově Vilnaus Versio Kolegija. Zde na nás čekal zbytek týmu, s kterým jsme se před pěti měsíci vydali dobýt KA2.   

Celý článek

Opavský seminář

Opavský seminář

Legendární písničkový rychlík Praha - Opava, který nově České dráhy vypravují, jsem sice nevyužil, ale i tak se mi podařilo včas dorazit na setkání s vyučujícími Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě. Čekali mě tam vyučující cizích jazyků se zástupcem ředitele pro VOŠ, které zaujala upoutávka na náš projekt „Language skills and intercultural issues in hospitality industry“ a požádali mě o podrobnější informace.

Celý článek

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Setkání mezinárodního projektového týmu proběhne od 26. - 28. ledna 2017 na VšJ Vilniaus verslo kolegija, Litva. Setkání je zaměřeno na průběžné zhodnocení projektu. Součástí je workshop o využití ICT a her ve výuce. Projektový tým VOŠ, SPŠ a OA Čáslav bude zastupovat koordinátor projektu Mgr. P. Kluh a Ing. H. Medlíková (vyučující ICT).

AHR se projekt líbí

AHR se projekt líbí

Asociace hotelů a restaurací České republiky sdružuje na 1340 členů z řad podnikatelů v oblasti hotelnictví a stravování a odborných škol. Asociace zajišťuje výměnu zkušeností mezi členy a spolupráci se školami. Pro projekt Unity in diversity, jehož cílovou skupinou jsou právě žáci a zaměstnanci z oboru hotelnictví a gastronomie, je tak Asociace významným partnerem.

Celý článek

Unity in diversity se představuje našim pedagogům

Unity in diversity se představuje našim pedagogům

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se v učitelském klubu konala prezentace projektu KA2 Unity in diversity pro pedagogický sbor VOŠ, SPŠ a OA Čáslav.

Celý článek

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Projekt Erasmus+ KA2 Unity in diversity

Prezentace projektu pro pedagogický sbor se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 9:40 hod. v UK.

Vyrážíme na K2

Vyrážíme na K2

Dva zástupci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Mgr. Pavel Kluh a Mgr. Jana Ptáčková, se v Murské Sobotě (Slovinsko) připojili ke kolegům ze sedmi dalších evropských vysokých, vyšších a středních odborných škol, aby během společné cesty, plánované na dva roky, dosáhli vrcholu projektu programu Erasmus+ KA2.

Celý článek

Projekt Erasmus+ KA2 - Unity in Diversity

Projekt Erasmus+ KA2 - Unity in Diversity

Zahajovací konference projektu Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market proběhne od 12. - 15. 10. 2016 na VSŠ Murska Sobota.

Celý článek

Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU market

Jazykové dovednosti a interkulturní témata v oboru hotelnictví a gastronomie: jednota v rozmanitosti na evropském pracovním trhu

Celý článek

Novinky

16.09.2021

Vážení zájemci o studium, Vážení rodiče,

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří naší školy, který se bude konat v sobotu 6. listopadu 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

DOD je určen pro zájemce o studium na střední škole a jejich rodiče.

celý článek
14.06.2021

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2021/2022

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek