Čáslavský sněm

Čáslavský sněm

Z království Anglického až po říši Osmanskou, z Vlach až po baltské Livonsko přibyli do královského města Čáslavi zástupci vysokých a vyšších učení, aby zde po dva dny měsíce října vedli disputaci o plnění artikulů projektu Language skills and intercultural issues in hospitality industry: unity in diversity in the EU market.

Místem jejich setkání se stala naše škola, která převzala po Univerzitě v Rize štafetu hostitele setkání projektového týmu. Celkem šestnáct zástupců z osmi zahraničních škol zasedlo ke konferenčnímu stolu, aby provedli revizi výstupů projektu, který již dospěl do své druhé poloviny. V současné době jsou již hotovy jazykové kurzy pro úrovně A2/B1 a B2/C1 včetně modulů přibližujících kulturní specifika zemí zapojených partnerů. Tyto moduly jsou již také od září školami pilotovány, kdy zpětná vazba od žáků a studentů, vyučujících a dospělých osob z trhu práce se stane důležitým zdrojem podnětů pro jejich úpravu a zkvalitnění. Nástroj pro zpracování a vyhodnocení výsledků pilotáže představila prof. Ineta Luka z rižské Univerzity Turiba.

Následovalo zhodnocení práce na kurzu úrovně A1, které provedla Hilarija L. Benić ze Školy cestovního ruchu a hotelové školy v Dubrovníku. S uspokojením mohla konstatovat, že většina modulů je již naplněna cvičeními, videi a hrami, díky nimž uživatelé získají základy celkem šestnácti odborných jazyků. Jednotlivé školy také dostaly pokyny, které věci je třeba ještě doplnit, případně do Vánoc opravit.

Poslední bod programu se věnoval organizaci setkání zástupců odborného vzdělávání z domovských zemí a zahraničí, tzv. multiplier events. Jedno takové setkání bude muset na jaře 2018 zorganizovat i naše škola ve spolupráci se slovinskou VOŠ z Murske Soboty.

Z čáslavského setkání vyšel náš tým s velmi dobrým hodnocením. Veškeré naše závazky vůči prvním dvěma kurzům jsou beze zbytku splněny a mohli jsme se již pochlubit i prvními výstupy z pilotáže. Poslední kurz A1 již máme téměř hotový. Hosté také ocenili výborné zázemí, které naše škola setkání poskytla, včetně zajímavého doprovodného programu. Ten jim dal příležitost poznat krásy zámku Žleby a Železných hor, gotické skvosty Kutné Hory a těžký život horníků dobývajících stříbrnou rudu.

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tento příspěvek vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v tomto textu.

 

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016