dubrovnicKÁ dvojka

dubrovnicKÁ dvojka

Po dvouletém putování jsme se s naším projektovým týmem konečně ocitli na summitu ERASMUS+ KA2, který se nacházel ve výšce 8 611 mm nad hladinou Jaderského moře v městě Dubrovnik. Místní Turistička i ugostiteljska škola učinila toto historické město opět mezinárodní obchodní křižovatkou. Tentokrát se zde však nevyměňovalo zboží, ale zkušenosti z oblasti odborného jazykového vzdělávání.

V pondělí 4. června představili v konferenčním sále hotelu Plat zástupci devíti evropských škol zapojených do projektu „Unity in diversity“ svou e-learningovou platformu nabízející kurzy odborných cizích jazyků vyučujícím z chorvatských i zahraničních odborných škol a zástupcům místních podniků. Náš tým na konferenci prezentoval jazykový kurz úrovně A1, za jehož tvorbu nesl hlavní zodpovědnost. Hosté konference si během odpoledních workshopů mohli kurzy i prakticky vyzkoušet a v závěrečné diskuzi ohodnotit. Účastníci konference kladně hodnotili kurzy jako velmi přínosné jak pro jazykové vzdělávání žáků a studentů odborných škol na střední i terciární úrovni, tak pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců formou samostudia. Externím evaluátorem kurzů za Českou republiku byla Rena Bumbálková se Střední odborné školy Stříbro.

Následující dva dny již setkání probíhalo pouze v rámci škol zapojených do projektu. Byly vyhodnoceny pilotáže kurzů, které proběhly na podzim 2017 a na jaře 2018 na jednotlivých členských školách. Na jejich základě byly stanoveny korekce, které musí být v e-learningové platformě do konce června provedeny. Zároveň byl vytvořen seznam nezbytných dokumentů a souhrnných zpráv, které jsou nezbytné pro uzavření projektu a jeho předložení Národní agentuře do 31. srpna. Byly stanoveny osoby odpovědné za jejich zpracování a termíny odevzdání.

Příjemným zpestřením tohoto pracovního setkání se stala prohlídka hostitelské školy, kdy jsme se mohli seznámit s průběhem teoretické i odborné přípravy jejich žáků. Ti své dovednosti představili v prostorách cvičné restaurace, kde nám číšníci a servírky druhého ročníku podávali vynikající oběd připravený kuchaři z prvního ročníku. Zvládnout následnou prohlídku centra Dubrovníku s přeplněným žaludkem pak nebylo vůbec lehké.

Lehký nebude ani závěr našeho projektu. Doufejme, že při sestupu z KA2 nezhyneme pod papírovou lavinou a k 31. srpnu uzavřeme náš projekt k plné spokojenosti Národní agentury a Evropské komise. Hlavní však je spokojenost uživatelů našich jazykových kurzů – učitelů, studentů i osob z pracovního prostředí. A ta z ohlasů, které doposud máme, je.     

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tento příspěvek vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v tomto textu.

Novinky

09.01.2019

Maturitní ples tříd OA4 a S4

Maturitní ples tříd OA4 a S4 se uskuteční v pátek 1. února 2019 od 19:00 hod. v Hotelu Grand Čáslav.

03.01.2019

Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský výcvik tříd Obchodní akademie OA1 a Strojírenství S1 bude zahájen v neděli 20. ledna 2019 a ukončen v sobotu 26. ledna 2019.

Studenti s pedagogy a lyžařskými instruktory vyrazí na týdenní pobyt do Krkonoš – lyžařského střediska Horní Malá Úpa – penzion Blesk. Organizačně zajišťují Mgr. J. Spáčil, Mgr. Bc. P. Havelková a Ing. Bc. V. Andrle.