dubrovnicKÁ dvojka

dubrovnicKÁ dvojka

Po dvouletém putování jsme se s naším projektovým týmem konečně ocitli na summitu ERASMUS+ KA2, který se nacházel ve výšce 8 611 mm nad hladinou Jaderského moře v městě Dubrovnik. Místní Turistička i ugostiteljska škola učinila toto historické město opět mezinárodní obchodní křižovatkou. Tentokrát se zde však nevyměňovalo zboží, ale zkušenosti z oblasti odborného jazykového vzdělávání.

V pondělí 4. června představili v konferenčním sále hotelu Plat zástupci devíti evropských škol zapojených do projektu „Unity in diversity“ svou e-learningovou platformu nabízející kurzy odborných cizích jazyků vyučujícím z chorvatských i zahraničních odborných škol a zástupcům místních podniků. Náš tým na konferenci prezentoval jazykový kurz úrovně A1, za jehož tvorbu nesl hlavní zodpovědnost. Hosté konference si během odpoledních workshopů mohli kurzy i prakticky vyzkoušet a v závěrečné diskuzi ohodnotit. Účastníci konference kladně hodnotili kurzy jako velmi přínosné jak pro jazykové vzdělávání žáků a studentů odborných škol na střední i terciární úrovni, tak pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců formou samostudia. Externím evaluátorem kurzů za Českou republiku byla Rena Bumbálková se Střední odborné školy Stříbro.

Následující dva dny již setkání probíhalo pouze v rámci škol zapojených do projektu. Byly vyhodnoceny pilotáže kurzů, které proběhly na podzim 2017 a na jaře 2018 na jednotlivých členských školách. Na jejich základě byly stanoveny korekce, které musí být v e-learningové platformě do konce června provedeny. Zároveň byl vytvořen seznam nezbytných dokumentů a souhrnných zpráv, které jsou nezbytné pro uzavření projektu a jeho předložení Národní agentuře do 31. srpna. Byly stanoveny osoby odpovědné za jejich zpracování a termíny odevzdání.

Příjemným zpestřením tohoto pracovního setkání se stala prohlídka hostitelské školy, kdy jsme se mohli seznámit s průběhem teoretické i odborné přípravy jejich žáků. Ti své dovednosti představili v prostorách cvičné restaurace, kde nám číšníci a servírky druhého ročníku podávali vynikající oběd připravený kuchaři z prvního ročníku. Zvládnout následnou prohlídku centra Dubrovníku s přeplněným žaludkem pak nebylo vůbec lehké.

Lehký nebude ani závěr našeho projektu. Doufejme, že při sestupu z KA2 nezhyneme pod papírovou lavinou a k 31. srpnu uzavřeme náš projekt k plné spokojenosti Národní agentury a Evropské komise. Hlavní však je spokojenost uživatelů našich jazykových kurzů – učitelů, studentů i osob z pracovního prostředí. A ta z ohlasů, které doposud máme, je.     

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tento příspěvek vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v tomto textu.

Novinky

02.05.2019

Souvislá praxe

Praxe žáku S2 bude zahájena v pondělí 20. května 2019 a ukončena v pátek 31. května 2019. Za organizace a rozpis pedagogického dozoru zodpovídá Ing. B. Valtrová. V závěru praxe žáci vypracují závěrečnou zprávu o odborné praxi. Tuto zprávu podepsanou vedoucím odborné praxe na pracovišti odevzdají Ing. B. Valtrové do 10. června 2019. Formulář závěrečné zprávy je ke stažení na webu školy.

16.04.2019

Informace pro studenty - ukončení stravování - školní rok 2018/2019

Maturitní ročníky - odhlášení stravy ve školní jídelně od 29. 4. 2019.

celý článek