Konference AHR

Konference AHR

V rámci činnosti vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR se 21. února 2017 uskutečnila na půdě Vysoké školy hotelové v Praze konference s názvem „Význam spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů pro rozvoj odborné praxe“. Konference se zúčastnili zástupci AHR, MŠMT, zaměstnavatelů a středních odborných škol.

V úvodu konference vystoupil Mgr. Z. Pracný z MŠMT a seznámil účastníky se změnami ve financování regionálního školství, k nimž dojde od 1. 9. 2018. Poté představil projektové výzvy, připravované MŠMT, pro zaměstnavatele a střední odborné školy, které by měly podpořit jejich užší spolupráci při odborném vzdělávání a hlavně praktickém výcviku. Následovaly příspěvky zaměstnavatelů a ředitelů odborných škol, kde uváděli své zkušenosti se zajišťováním praxí pro žáky SOŠ.

Konference se postupně měnila ve workshop či diskuzní fórum, kde byly definovány kompetence, které od žáků očekávají zaměstnavatelé. Byly také hledány cesty, jak co nejlépe organizačně zajistit odborné praxe ze strany zaměstnavatelů a škol. Z diskuze vyplynulo, že žáci v mnoha případech postrádají personální a sociální kompetence a kompetence jazykové. Posledně zmíněný závěr diskuze tak jen podtrhl význam projektu Unity in diversity in the EU market zaměřený na profesní jazykové vzdělávání, s nímž jsem stručně účastníky workshopu seznámil.  

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016