Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU market

Jazykové dovednosti a interkulturní témata v oboru hotelnictví a gastronomie: jednota v rozmanitosti na evropském pracovním trhu

Již nyní se ukazuje, že dovednosti, které budou v příštích letech potřebné pro získání zaměstnání, se mění. Poslední prognóza zabývající se poptávkou a nabídkou v oblasti dovedností, vydaná CEDEFOPem (2014), indikuje, že nejvíce pracovních příležitostí bude ve službách, a poukazuje na rostoucí trend směřující k vysoce odborným povoláním. Navíc nárůst v oblasti turismu, mobility za účelem studia a profesních důvodů společně s procesy globální migrace dostaly Evropu do dříve neznámé situace, v které se mnohojazyčnost  stává nikoli vytouženým cílem, ale životní nezbytností. Jazykové dovednosti, interkulturní a digitální kompetence jsou v současné době důležitými dovednostmi pro pracovní uplatnění, zejména v oblasti turismu, hotelnictví a gastronomie. Vyžadují také nové inovativní způsoby rozvíjení dovedností žáků a studentů odborného vzdělávání, které zvýší jejich šance uplatnit se na měnícím se trhu práce a přispějí k soudržnosti společnosti. Tato myšlenka tvoří jádro současného projektu, jehož stimulem byl předchozí projekt “Klíčové dovednosti pro zaměstnace hotelů” (více na webových stránkách projektu http://language4hotel.eu/). V něm jsme se zaměřili na vytvoření jazykového kurzu pro zaměstnance oboru hotelnictví a gastronomie. Tento kurz ve 12 jazycích je přístupný na http://esolams.si/elearning/.       

Nový projekt Erasmu+ “Jazykové dovednosti a interkulturní témata v oboru hotelnictví a gastronomie: jednota v rozmanitosti na evropském pracovním trhu” si klade za cíl rozvinout a dále posunout výstupy dosažené v projektu “Klíčové dovednosti pro zaměstnance hotelů”. Získáním nových partnerů narůstá jak rozsah projektu, tak počet jeho výstupů.

Do projektu je zapojeno devět partnerů: dvě střední odborné školy – Turisticka i ugostiteljska skola z Dubrovniku, Chorvatsko (manažer projektu) a IPSSA Nino Bergese, Genoa, Itálie; dvě vyšší odborné školy – Ekonomska šola Murska Sobota, Slovinsko a Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Česká republika; tři vysokoškolské instituce – Biznesa augstskola Turiba, Lotyšsko; Universitatatea Sapientia Din Cluj Napoca, Rumunsko a VšJ Vilniaus verslo kolegija, Litva; Oblastní ředitelství pro vzdělávání Kutahya MEM, Turecko; a Primrose Publishing, nakladatelství z Velké Británie.

Projekt si klade za cíl vytvořit interaktivní jazykový kurz založený na principu blended learningu. Jazykový kurz se skládá z on-line výukových materiálů dostupných na výukové platformě Moodle a materiálech umožňujících osobní interakci. Ty budou obsahovat případové studie, hry, problémové úlohy, videa, atd. zaměřené na rozvoj jazykových, interkulturních a digitálních kompetencí žáků a studentů odborného vzdělávání. Budou také rozvíjet i jejich kreativitu, schopnost řešit problémy a flexibilitu. Celý kurz bude mít tři části:

1) nový interaktivní jazykový kurz úrovně A1 v 16 jazycích  (CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LT, LV, RO, RU, SE, SI, TR) obsahující moduly jako “Welcome”, “Hotel”, “Restaurant”, “Professional skills”.

2) jazykový kurz úrovně A2/B1 rozšířený na 16 jazyků, obsahující moduly jako “Hotel Reception”, “Restaurant”, “Restaurant Kitchen”, City”, “Hotel Business Centre” a “Management Offices”, první dva moduly také jako aplikaci pro chytré telefony. Modul “City” doprovodí tři interaktivní mapy a tři mapy vnitřních prostor hotelu.

3) interkulturní jazykový kurz v anglickém jazyce (úroveň B2/C1), obsahující osm modulů “Hotel Front Office”, “Catering Services”, “Hotel Management”, “Conference and Business Services”, “Off-site Services” and “Financial Management”, interkulturní modul odkrývající kulturní citlivosti devíti partnerských zemí a devět národních modulů prezentujících základní turistické informace potřebné pro práci. Kurz bude obsahovat případové studie, videa, on-line moduly a problémové úlohy vyžadující vzájemnou osobní interakci.

Výsledky projektu budou užitečné pro různé vzdělávací instituce, turismus, hotelnictví a gastronomii, zaměstnance a každého, kdo si chce prohloubit své interkulturní jazykové kompetence.

Projekt “Jazykové dovednosti a interkulturní témata v oboru hotelnictví a gastronomie: jednota v rozmanitosti na evropském pracovním trhu” (Č. 2016-1-HR01-KA202-022160), projektové období 01.09.2016 – 31.08.2018 je financován z programu Erasmus+.

 

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Info také na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/akce-skol?p_p_id=56_INSTANCE_8B0fE2LT4wXK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=8

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Filmové představení Milada

V úterý 24. dubna 2018 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu Milada. Začátek projekce je v 10:15 hod. Film trvá 130 minut.

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016