Transnational seminar

Transnational seminar

V pátek 6. dubna zasedli v aule naší školy vyučující cizích jazyků z českých a slovinských odborných škol. Na semináři, který jsme pro ně ve spolupráci s naší partnerskou Vyšší odbornou školou z Murske Soboty (Slovinsko) uspořádali, se seznámili s výstupy projektu Erasmus+ KA2 zkráceně nazývaného „Unity in diversity“.

Po přivítání účastníků ředitelkou školy představil koordinátor projektu Pavel Kluh základní principy, na kterých stojí kurzy odborného jazyka vytvořené projektovým týmem devíti vysokých, vyšších a středních škol z Evropy a Turecka. Těmito principy jsou blended learning a motivace studentů prostřednictvím interaktivní výukové platformy a případových studií.

S aplikací blended learningu, tedy kombinací standardní výuky a e-learningu v jazykovém vzdělávání, pak detailně posluchače seznámila Erna Vörös z VSŠ Murská Sobota. Tato metoda však nemůže fungovat bez kvalitní e-learningové platformy. Na toto téma pak hovořila naše vyučující ICT Hana Medlíková.

Erna Vörös pak představila jednotlivé kurzy v 16 jazycích, které pokrývají téměř všechny úrovně podle CEFR a nabízejí velké množství profesních témat zaměřených na hotelnictví a turismus. Přínos projektu pro vzdělávání v této profesní oblasti byl oceněn i Janou Šturmovou, která na semináři zastupovala Asociaci hotelů a restaurací ČR. Ve svém příspěvku nejen ocenila náš projekt, ale nabídla zúčastněným školám i různé vzdělávací aktivity a podporu mezinárodní spolupráce ze strany Asociace.

Pod vedením našich vyučujících Hany Kosíkové a Jany Ptáčkové si pak v odpoledním workshopu účastníci semináře e-learningovou platformu prakticky vyzkoušeli v učebnách ICT. Mohli tak poznat, v čem tkví největší přínos našeho projektu. Totiž, že námi připravené kurzy lze použít i pro všeobecné a jinak profesně orientované jazykové vzdělávání. Například témata týkající se managementu, marketingu či financí mohou doplnit jazykové vzdělávání ekonomicky pojatých oborů vyšších a středních odborných škol. Moduly o evropských zemích, orientace ve městě, komunikace na recepci či v restauraci zase zlepší jazykové schopnosti a kulturní povědomí každého, kdo jako turista vyráží do zahraničí.

Společně s naší partnerskou školou z Murské Soboty doufáme, že účastníky semináře naše e-learningová platforma zaujala natolik, že ji začnou využívat v jazykové výuce na svých školách a tím ji uvedou v život. Minimálně se nám však podařilo vytvořit prostor, v kterém si školy mohly během neformálních debat vyměnit pozitivní zkušenosti z praxe a navázat kontakty na národní i mezinárodní úrovni.  

 

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Info na regionálním zpravodajství svoboda.info: http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/ucitele-cizich-jazyku-strednich-odbornych-skol-se-vzdelavali-na-caslavske-prumyslovce/   

Novinky

21.03.2019

Global Money Week 2019

Naše škola se letos poprvé zapojila do Global Money Week 2019, celosvětového týdne o penězích a finanční gramotnosti, který letos probíhá v týdnu od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019. Vyvrcholí pak 10. 4. 2019 odbornou konferencí v ČNB.

celý článek
04.03.2019

Výuka Mechatroniky v laboratořích SPŠ Kutná Hora

V úterý 26. března 2019 bude výuka předmětu Mechatronika třídy S4 probíhat v laboratořích SPŠ v Kutné Hoře. Akce pro žáky začíná v 8:00 hod. před hlavním vchodem do budovy a trvá 6 vyučovacích hodin. Organizačně zajišťuje Ing. M. Mach. Příjezd a odjezd žáků na výuku je individuální.

04.03.2019

Olympiáda z anglického jazyka

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka proběhne v úterý 26. března 2019 v Kladně. Organizačně zajišťuje Mgr. Š. Radová.

04.03.2019

Přednáškové pásmo Management zdrojů

V pondělí 25. a v úterý 26. března 2019 je pro studenty V3E připraveno přednáškové pásmo lektora Mgr. R. Bašty na téma Management zdrojů. Organizačně zajišťuje Ing. Bc. K. Šolín MSc.