Vyrážíme na K2

Vyrážíme na K2

Dva zástupci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Mgr. Pavel Kluh a Mgr. Jana Ptáčková, se v Murské Sobotě (Slovinsko) připojili ke kolegům ze sedmi dalších evropských vysokých, vyšších a středních odborných škol, aby během společné cesty, plánované na dva roky, dosáhli vrcholu projektu programu Erasmus+ KA2.

Na zahajovací konferenci, která trvala od 13. do 15. října 2016, si její účastníci ujasnili úkoly, které je nutné splnit během realizace projektu nazvaného Unity in diversity in the EU labour market. Výsledkem projektu bude jazykový kurz určený studentům a pracovníkům v oboru turismu, hotelnictví a gastronomie. Jazykový kurz bude založen na principu blended learningu – výuky, která kombinuje on-line studium s úkoly vyžadujícími přímou interakci mezi studenty navzájem či s vyučujícím. Prostředkem, kterým lze tuto interaktivitu zajistit, jsou případové studie. S blended learningem, typy případových studií, zásadami jejich tvorby a aplikace v jazykovém vzdělávání seznámila zástupce partnerských škol ve svých dvou přednáškách Dr. Paed., Prof. Ineta Luka z Univerzity Turiba. Výukové materiály budou kromě vyučujících VOŠ Čáslav tvořit také pedagogové z TUSDU Chorvatsko, Turiba University (Lotyšsko), VSŠ Murska Sobota (Slovinsko), IPSSA Nino Bergese (Itálie), Universitatea Sapientia (Rumunsko), Viesoji istaiga Vilniaus (Litva) a Kutahya MEM (Turecko).

Práce na modulech je rozložena do tří etap. V první etapě vznikne kurz úrovně A2/B1, určený pro žáky středních škol. V druhé fázi kurz úrovně B2/C1, určený studentům vysokých a vyšších škol. Ten bude doplněn o moduly prezentující kulturní specifika jednotlivých zemí, z kterých pochází účastníci projektu. V závěrečné třetí etapě bude vytvořen kurz A1 pro začátečníky.

Některé výukové moduly budou navíc přetvořeny do aplikace pro mobilní telefony, které usnadní komunikaci turistům během jejich cest po 15 evropských zemích a Turecku. Toto je úkol nakladatelství Primrose Publishing Ltd. z Velké Británie, které je partnerem projektového týmu.

Projekt také předpokládá úzkou spolupráci tvůrců výukové platformy s odbornými školami orientovanými na hotelnictví a gastronomii a zaměstnavateli z tohoto oboru. Těšíme se, že se zúčastní mezinárodní konference, kterou naše škola bude pořádat na jaře roku 2018, kdy již budou k dispozici všechny studijní moduly a aplikace pro smartphony.

Murska Sobota je začátkem cesty, která bude klást na naše pedagogy velké nároky. Zároveň ji však vnímáme jako velkou výzvu, kdy můžeme zhodnotit naše zkušenosti s e-learningovým vzděláváním studentů kombinované formy VOŠ a zároveň toto vzdělávání dále kvalitativně rozvíjet. A přestože cestovní ruch není naším vzdělávacím oborem, můžou z projektu mít užitek i naši studenti střední a vyšší školy orientované spíše ekonomicky. Každý z nich se občas stane turistou, který se potřebuje ubytovat v hotelu či najíst v restauraci. Avšak kromě obecných jazykových dovedností pomáhajících přežít na cestách si při pilotáži modulů věnovaných managementu hotelu a práci v kanceláři prohloubí i své odborné jazykové dovednosti.

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016