V Rize vykopnuto

V Rize vykopnuto

V Rize vykopnuto

Dostalo se nám nesmírné cti být přizváni i k dalšímu velkému mezinárodnímu projektu v programu Erasmus+KA2.

Na univerzitní půdě, v hlavním městě Lotyšska, v Rize se uskutečnilo zahajovací setkání neboli „kick- off meeting“ projektu. Na místě byli a „výkopu“ se zúčastnili i dva zástupci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Mgr. Hana Kosíková a Mgr. Rudolf Kalivoda. Mezinárodní projekt „Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills“, neboli zkráceně „Culture and languages for all“ se tentokrát zaměřuje  na vzdělávání dospělých se zvláštním zřetelem na lidi, kteří mají z nejrůznějších důvodů ztížený přístup k dalšímu vzdělávání. Rok 2018 ve znamení hesla „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“  je rokem evropského kulturního dědictví. Ústředním tématem našeho projektu je nemateriální kulturní dědictví, tedy například tradice, zvyky, tance nebo řemesla.  Konkrétní podobu tohoto nehmotného dědictví, typického pro danou účastnickou zemi využije projekt jako prostředku rozvoje jazykové, komunikační a počítačové gramotnosti. Výsledkem dvouleté spolupráce zástupců škol z Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska a České republiky bude webová učební platforma využitelná pro výuku 10 evropských jazyků a práce s počítačem.

V Rize se tedy ve středu 17. října 2018, sešlo 13 pedagogů z různých míst a škol Evropy, které hostila Univerzita Turiba,  aby si vyjasnili a stanovili strukturu a koncepci projektu, jeho časový harmonogram a metodiku. V rámci celodenního programu pak, v průběhu čtvrtka a pátku,  diskutovali o metodách práce, a vyměnili si názory a zkušenosti s různými oblastmi vzdělávání. Součástí dvoudenního setkání byl i velmi zdařilý workshop věnovaný kreativním metodám a tvůrčímu myšlení ve výuce, který připravila prof. Dr.Sanita Madalane, ředitelka velmi úspěšné a oblíbené základní školy a lektorka univerzitních kurzů. V sobotu 20. října  všichni účastníci akce zamířili s přidělenými úkoly a termíny pro jejich splnění do svých domovů. Příští setkání, s prezentací výsledků a průběžným vyhodnocením dosavadní práce na projektu je naplánováno na duben v chorvatském Dubrovníku.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Novinky

21.03.2019

Global Money Week 2019

Naše škola se letos poprvé zapojila do Global Money Week 2019, celosvětového týdne o penězích a finanční gramotnosti, který letos probíhá v týdnu od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019. Vyvrcholí pak 10. 4. 2019 odbornou konferencí v ČNB.

celý článek
04.03.2019

Výuka Mechatroniky v laboratořích SPŠ Kutná Hora

V úterý 26. března 2019 bude výuka předmětu Mechatronika třídy S4 probíhat v laboratořích SPŠ v Kutné Hoře. Akce pro žáky začíná v 8:00 hod. před hlavním vchodem do budovy a trvá 6 vyučovacích hodin. Organizačně zajišťuje Ing. M. Mach. Příjezd a odjezd žáků na výuku je individuální.

04.03.2019

Olympiáda z anglického jazyka

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka proběhne v úterý 26. března 2019 v Kladně. Organizačně zajišťuje Mgr. Š. Radová.

04.03.2019

Přednáškové pásmo Management zdrojů

V pondělí 25. a v úterý 26. března 2019 je pro studenty V3E připraveno přednáškové pásmo lektora Mgr. R. Bašty na téma Management zdrojů. Organizačně zajišťuje Ing. Bc. K. Šolín MSc.

Nejčtenější

31.01.2019
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek
19.03.2019
Vážení zájemci o studium, Vážení rodiče,rádi ...
celý článek
04.02.2019
Maturitní ples třídy OA4 a S4 V pátek 1. ...
celý článek

Média

31.08.2016