Letní prázdniny na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Letní prázdniny 2015 na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Na konci června, všichni v očekávání letní relaxace, opouštějí budovu školy. Dveře školního areálu však zavřeny nezůstaly, ba naopak.

V prvním prázdninovém týdnu byla zahájena rekonstrukce chlapeckých toalet v hlavní budově. Bylo potřeba vypnout přívod vody, odpojit elektrické vedení, odmontovat sanitární vybavení, vybourat příčky, otlouci staré kachličky, udělat nové rozvody vody a odpadů, nově vybudovat příčky, obložit kachličkami, osadit sanitární vybavení, zapojit vodu a elektriku, ale hlavně odklidit velké množství suti a uklidit nadměrné množství jemného prachu, který se rozptýlil po celé budově. Současně bylo zahájeno malování odborných dílen (kovárna, truhlárna a zámečna), ubytovacích prostor domova mládeže, školní kuchyně a chodby v budově „C“, která bude svítit i v zimě jako slunce, jelikož je celá žlutá.

V červenci přišla do školy příjemná zpráva – získání finančních prostředků na projekt „Podpora výuky na SPŠ a OA Čáslav“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy č. 56. Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti, jazykového vzdělávání a kurikulární reformu. Zúčastnění učitelé začali připravovat plánované aktivity projektu – nákup literatury na realizaci čtenářských dílen v rámci předmětů Český jazyk a literatura či Literární a estetická výchova, týdenní jazykově-poznávací pobyt v Anglii pro žáky Obchodní akademie, Ekonomického lycea a Strojírenství a shadowing (stínování) pro učitele matematiky, fyziky a odborných technických předmětů, které bude realizováno ve spolupráci s Technickou akadémií ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Projekt bude zahájen stylově 1. září.

V průběhu letních měsíců tým zaměstnanců školy pracoval na finální podobně nových webových stránek školy. Stránky budou mít jiný grafický vzhled, ale především budou splňovat podmínky responzivního web designu a pravidla přehledného a přístupného webu. Jinými slovy, budou pro uživatele přívětivější. Spuštění nového webu je plánováno před zahájením školního roku.

Žáci ZŠ se mohou těšit na kroužky Kreslení na počítači (CAD, 3D tisk, 3D skener), Vyrábění na CNC strojích (soustruh, frézka) a Programování pomocí stavebnic (robotika, stavebnice LEGO, MINSTORM). Podniky z Čáslavi a okolí, se kterými vedení školy během prázdnin jednalo, přislíbily finanční podporu na realizaci kroužků, i na autobusovou dopravu mimočáslavských žáků. Kroužky budou zahájeny v říjnu 2015. Více informací k těmto volnočasovým aktivitám naleznete na nových webových stránkách školy začátkem září.

V srpnu se finišuje s úklidem, s aktualizacemi dat v informačních systémech, pracuje se na školní dokumentaci a připravuje se vše potřebné pro zahájení výuky v novém školním roce 2015/2016. Škola je připravená a těší se na své žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy.

V Čáslavi dne 14.8.2015

Mgr. Věra Szabová
ředitelka školy

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Ředitelské volno - 30. dubna 2018

Ředitelka školy vyhlašuje v pondělí 30. dubna 2018 ředitelské volno pro žáky SŠ a studenty VOŠ z provozně-ekonomických důvodů. 

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016