Informace k odborné praxi žáků pro školní rok 2017-18

Odborná praxe tříd: S2, S3, OA3

Termín souvislé odborné praxe v roce 2017/2018: 21 5. - 1. 6. 2018
Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu střední školy (dále jen SŠ).


Úvodní informace a termíny:

Seznam s návrhy firem odborné praxe
Prázdný formulář Návrh firem obdrží elektronicky předsedové jednotlivých tříd od Ing. Evy Křížové. Vyplní je daty od svých spolužáků a poté vyplněný formulář Návrh firem předseda třídy odevzdá opět elektronicky: do 25. 1. 2018
Odevzdání Návrhu firem: Ing. Eva Křížová.

Dohoda o zajištění odborné praxe
Po schválení Návrhu firem ředitelkou školy obdrží žáci od Ing. E. Křížové hromadně Dohodu o zajištění odborné praxe ve trojím vyhotovení.  
Žáci Dohodu vyplní, podepíší, nechají potvrdit na pracovišti a v případě nezletilosti žáka nechají i podepsat svým zákonným zástupcem. Poté dohody hromadně, přes předsedu třídy, odevzdají zpět pro podpis ředitelky školy.
Termín odevzdání potvrzených smluv: do 31. 3. 2018
Odevzdávání smluv: Ing. Eva Křížová

Zpráva z odborné praxe, Hodnocení odborné praxe
Žáci vypracují Zprávu z odborné praxe dle předepsané osnovy.
Žáci odevzdají firmou vyplněný formulář Hodnocení odborné praxe.
Údaje k odborné praxi a formuláře ke stažení jsou na webových stránkách školy.
Termín odevzdání: do 6. 6. 2018
Odevzdání obou dokumentů (Zprávy a Hodnocení): Ing. Blanka Valtrová, Ing. Eva Křížová
Upozornění: text zprávy napište na PC (nikoli ručně) a listy spojte sešívačkou nebo kancelářskými sponkami, zprávy musí obsahovat potřebné podpisy (studenta, firmy) a razítko firmy!!!

Více informací o praxích se dozvíte u Ing. Blanky Valtrové
e-mail: valtrova@sps-caslav.cz

 

Odborná praxe tříd střední školy

• Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu SŠ.
• Odborná praxe musí odpovídat studovanému zaměření (ekonomické, technické).
• Odbornou praxi si zajišťují žáci samostatně, pouze v případě, že žák nemůže dlouhodobě sehnat žádné umístění v podniku a vyčerpal své možnosti, pomůže se zajištěním provozní praxe žákovi škola.
Každá nepřítomnost na praxi musí být řádně doložena.
Denně musí být odpracováno minimálně 6 hodin.
• Odborná praxe může být vykonávána v podnicích malého, středního a velkého rozsahu, ve státní správě, u soukromých podnikatelů, popř. u živnostníků. Není vhodné, aby žák vykonával praxi u fyzické osoby, která je rodinným příslušníkem (praxe vykonávána doma u rodiče).
• Odborná praxe je žákem vykonávána bezplatně, tj. žákovi nenáleží za vykonané činnosti na pracovišti žádná finanční či jiná odměna.

Žák:
• osloví podnik;
• domluví se na pracovní náplni;
• nahlásí podnik ve škole, kde proběhne schválení vybraného podniku (nebo připomínky k vybranému podniku);
• předá podniku Dohodu o zajištění odborné praxe (dohodu obdrží ve škole);
• podepsanou Dohodu přinese do školy k podpisu ředitelce školy;
• v podniku vykonává pracovní úkony dle dohodnuté pracovní náplně;
• vypracuje Zprávu z odborné praxe (formulář nalezne na webu školy);
• odevzdá Hodnocení odborné praxe, které vyplní zaměstnanec daného podniku.

Škola:
• dohlíží na žáky v průběhu odborné praxe;
• shromažďuje připomínky a náměty z odborné praxe;
• přebírá Zprávu a Hodnocení z odborné praxe;
• hodnotí žáka z předmětu Praxe (OA, S).
V případě neúčasti na odborné  praxi či neodevzdání požadovaných dokumentů získává žák „neklasifikováno“ z daného předmětu.

 

Ke stažení
ikonaZpráva z odborné praxe
ikonaHodnocení odborné praxe

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016