Informace k odborné praxi žáků pro školní rok 2019/2020

Odborná praxe tříd: S2, S3, OA3, EL3

Termíny  souvislé odborné praxe v roce 2019/2020:

třída OA3 + EL3 : 06. 10. - 19. 10. 2019

třída S3: 19. 04. - 02. 05. 2020

třída S2: 18. 05. - 29. 05. 2020


Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu střední školy (dále jen SŠ). 


Úvodní informace a
termíny:

Seznam s návrhy firem odborné praxe
Prázdný formulář Návrh firem obdrží elektronicky předsedové jednotlivých tříd od Ing. B. Valtrové. Vyplní je daty od svých spolužáků a poté vyplněný formulář Návrh firem předseda třídy odevzdá opět elektronicky: třída OA3 + EL3  do 13. 09. 2019, třídy S2 a S3 do 17. 01. 2020
Odevzdání Návrhu firem: Ing.Blanka Valtrová

Dohoda o zajištění odborné praxe
Po schválení Návrhu firem ředitelkou školy obdrží žáci od Ing. B. Valtrové hromadně Dohodu o zajištění odborné praxe ve dvojím vyhotovení. (netýká se žáků programu ERASMUS)  
Žáci Dohodu vyplní, podepíší, nechají potvrdit na pracovišti a v případě nezletilosti žáka nechají i podepsat svým zákonným zástupcem. Poté dohody hromadně, přes předsedu třídy, odevzdají zpět pro podpis ředitelky školy.
Termín odevzdání potvrzených smluv: třída OA3 + EL3  do 27. 09. 2019, třída S2 do 27.03. 2020 , třída S3 do 27.03. 2020
Odevzdávání smluv: Ing.Blanka Valtrová

Zpráva z odborné praxe, Hodnocení odborné praxe
Žáci vypracují Zprávu z odborné praxe dle předepsané osnovy.
Žáci odevzdají firmou vyplněný formulář Hodnocení odborné praxe
Údaje k odborné praxi a formuláře ke stažení jsou na webových stránkách školy.
Termín odevzdání: třída OA3  + EL3 do 25. 10. 2019, třída S2  do 05. 06. 2020, třída S3 do 11. 05. 2020
Odevzdání obou dokumentů (Zprávy a Hodnocení): Ing. Blanka Valtrová
Upozornění: text zprávy napište na PC (nikoli ručně) a listy spojte sešívačkou nebo kancelářskými sponkami, zprávy musí obsahovat potřebné podpisy (studenta, firmy) a razítko firmy!!!

Více informací o praxích se dozvíte u Ing. Blanky Valtrové
e-mail: valtrova@sps-caslav.cz

 

Odborná praxe tříd střední školy

• Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu SŠ.
• Odborná praxe musí odpovídat studovanému zaměření (ekonomické, technické).
• Odbornou praxi si zajišťují žáci samostatně, pouze v případě, že žák nemůže dlouhodobě sehnat žádné umístění v podniku a vyčerpal své možnosti, pomůže se zajištěním provozní praxe žákovi škola.
Každá nepřítomnost na praxi musí být řádně doložena.
Denně musí být odpracováno minimálně 6 hodin.
• Odborná praxe může být vykonávána v podnicích malého, středního a velkého rozsahu, ve státní správě, u soukromých podnikatelů, popř. u živnostníků. Není vhodné, aby žák vykonával praxi u fyzické osoby, která je rodinným příslušníkem (praxe vykonávána doma u rodiče).
• Odborná praxe je žákem vykonávána bezplatně, tj. žákovi nenáleží za vykonané činnosti na pracovišti žádná finanční či jiná odměna.

Žák:
• osloví podnik;
• domluví se na pracovní náplni;
• nahlásí podnik ve škole, kde proběhne schválení vybraného podniku (nebo připomínky k vybranému podniku);
• předá podniku Dohodu o zajištění odborné praxe (dohodu obdrží ve škole);
• podepsanou Dohodu přinese do školy k podpisu ředitelce školy;
• v podniku vykonává pracovní úkony dle dohodnuté pracovní náplně;
• vypracuje Zprávu z odborné praxe (formulář nalezne na webu školy);
• odevzdá Hodnocení odborné praxe, které vyplní zaměstnanec daného podniku.

Škola:
• dohlíží na žáky v průběhu odborné praxe;
• shromažďuje připomínky a náměty z odborné praxe;
• přebírá Zprávu a Hodnocení z odborné praxe;
• hodnotí žáka z předmětu Praxe (OA, S).
V případě neúčasti na odborné  praxi či neodevzdání požadovaných dokumentů získává žák „neklasifikováno“ z daného předmětu. U oboru Strojírenství není klasifikován v předmětu PRAXE, u oboru Obchodní akademie rovněž v předmětu PRAXE a u oboru Ekonomické lyceum v předmětu EKONOMIKA.

 

Ke stažení
ikonaZpráva z odborné praxe
ikonaHodnocení odborné praxe

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek

Nejčtenější

07.09.2020
V přiložených dokumentech naleznete přehled dos...
celý článek
14.09.2020
Vážení uchazeči o studium, přihlášky na VO...
celý článek

Média

31.08.2016