Jak komunikovat se školou

Jak komunikovat se školou

Jak  komunikovat se školou?

 

 

  • www stránky školy :

 1. hromadné informace - informace o škole, kontakty, informace školské rady, práce a aktivity studentů, výroční zpráva, školní řád, materiály k výuce a k domácí přípravě, informace výchovného poradce, odkazy na různé zákony a vyhlášky v souvislosti se školstvím aj.

 2. individuální informace  – viz. Bakaláři: každý rodič má vlastní přístupové jméno a heslo a může průběžně sledovat docházku dítěte, průběžnou klasifikaci a případné informace od třídního učitele

  • Telefon, e-mail :  viz.  Kontakty
  • Osobní návštěvy a individuální konzultace: při řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů preferujeme, aby u jednání byli přítomni  učitel – žák – rodič
  • Třídní schůzky
  • Dny otevřených dveří: určené jak pro nové uchazeče o studium, tak i pro rodiče stávajících žáků, rodiče mají možnost seznámit se s odbornými učebnami a vzdělávacím programem školy

 

Novinky

31.07.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 31. srpna 2020.

celý článek
31.07.2020

Prázdninový provoz kanceláří pro veřejnost

1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod.

20.07.2020

Burza učebnic

Burza učebnic se bude konat v úterý 1. září 2020 od 9:00 hod. v učebně č. 11 a v přízemí budovy A. Zároveň je zajištěn prodej nových učebnic "Knihkupectvím CHRPA Čáslav".

26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek