Školní rok»Škola

Vítáme Vás na oficiálních stránkách VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

 

Aktuální dění ve škole

Státní maturitní zkoušky - didaktické testy

Blok didaktických testů společné (státní) části maturitní zkoušky začne v pondělí 1. 6. v 8:00 hod.

  • 1. 6. 2020 - MAT DT (od 8.00), ANJ DT (od 13.00)
  • 2. 6. 2020 - CJL DT (od 8.00), RUJ DT (od 13.00)

Povolenými pomůckami k didaktickým testům společné (státní) části maturitní zkoušky jsou psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu; obyčejná tužka, barevné tužky či fixy na poznámky či podrtžení v testovém sešitě). Pro didaktický test z MAT jsou dalšími povolenými pomůckami:

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky (tabulky nesmí obsahovat žádné vpisky, zvýrazněné pasáže či záložky však nevadí)
  • kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů
  • rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko a tužka)

Pro didaktický test z Českého jazyka a literatury a Cizího jazyka nejsou povoleny žádné pomůcky. Detailní informace viz. Státní maturitní zkoušky - Povolené pomůcky.

 

Didaktické testy společné (státní) části maturitní zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek“:

 

Celý článek

Praktické maturity třídy EL4/OA4 a S4

Praktické maturity třídy EL4/OA4 a S4

Praktické maturity třídy EL4/OA4 a S4 

Praktická maturita studentů "obchodky" a „lycea“ proběhla v pondělí 25. a v úterý 26. května 2020. 

Studenti IV. ročníku Strojírenství si v pondělí 25. 5. 2020 v 8:00 hod. losovali otázky z technických disciplín, které následně zpracovali.

Celý článek

Státní maturitní zkoušky - Povolené pomůcky

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části

Celý článek

Platforma ekonomického vzdělávání

Platforma ekonomického vzdělávání

Platforma ekonomického vzdělávání

KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Ve čtvrtek 21. května 2020 jsme ve složení Mgr. Szabová, Mgr. Kluh a Ing. Valtrová navštívili v rámci projektu IKAP SOŠ Český Brod – Liblice.

Celý článek

Školní jídelna a vracení čipů

Školní jídelna a vracení čipů

Žákům maturitních ročníků OA4, EL4, S4 a studentům III. ročníku VOŠ budou přeplatky za stravné a záloha za vrácený čip (200,- Kč) poukázány na běžný účet k 30. 6. 2020.

Celý článek

Praktické maturitní zkoušky

Praktické maturitní zkoušky proběhnou pro třídy:

OA4 – 25. května 2020. Začátek zkoušky je v 8.00 v učebně č. 223.

S4 – 25. května 2020. Začátek zkoušky je v 8.00 ve Školní jídelně (losování otázek). Od 8.30 žáci řeší vylosované úlohy v laboratořích a učebnách školy.

EL4 – 26. května 2020. Začátek zkoušky je v 8.00 v učebně 223.

Praktické maturitní zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek“:

Celý článek

Zrušení odborných praxí třídy S2

Zrušení odborných praxí třídy S2

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na  výuce na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav i na odborné výuce (praxích). 

 

Žáci třídy S2 měli vykonávat předjednanou odbornou praxi ve firmách v termínu od 18. 5. 2020 do 29. 5. 2020. Z výše uvedeného důvodu se v tomto školním roce odborné praxe nebudou realizovat.

 

Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium

Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků 4. ročníků SPŠ a OA a studentů 3. ročníků VOŠ ve škole za účelem přípravy na maturitní zkoušky a absolutoria. Konzultační a vzdělávací aktivity se budou konat pro skupiny žáků do maximálního počtu 15 osob. Týdenní rozvrh konzultačních hodin pro přípravu k maturitní zkoušce bude žákům přístupný prostřednictvím IS Bakalář. Studenti VOŠ si konzultace s vyučujícími budou domlouvat individuálně prostřednictvím ISVoš.

Celý článek

Uvolňování opatření v oblasti školství

Uvolňování opatření v oblasti školství

Uvolňování opatření v oblasti školství

S účinností od pondělí 20. 4. 2020 došlo k první vlně uvolňování opatření v oblasti školství.

Celý článek

Přihlášky ke studiu na VOŠ Čáslav

Přihlášky ke studiu na VOŠ Čáslav

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 31. května 2020.

Celý článek
1 2 3 další >

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016