Školní rok»Škola

Kritéria přijímacího řízení - bez přijímacích zkoušek

  

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Nemůžeš osobně navštívit naši školu? Nevadí.

Mrkni na virtuální průlet: průlet školou 

Chceš vědět více o škole, podívej se na informace o studiu

Aktuální dění ve škole

Provoz škol a školských zařízení od 27. února 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala Vláda ČR dne 26. 2. 2021 krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středních a vyšších odborných školách. I nadále je povolena osobní přítomnost:

  • při individuálních konzultacích žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, a to bez omezení počtu osob
  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
  • konání komisionálních opravných zkoušek a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a konzervatořích

 

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz. příloha.

Ke stažení
ikonaFormulář k cestě mimo okres

Lyžařský kurz - ZRUŠEN

Lyžařský kurz - ZRUŠEN

Lyžařský kurz  - ZRUŠEN

Lyžařský kurz pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav v termínu 7. 3. - 13. 3. 2021, je z důvodu epidemiologické situace ZRUŠEN.

Žádáme rodiče studentů o stažení přiložené "Vratky". Na základě tohoto formuláře budou vráceny zpět peníze za kurz. 

Celý článek

Erasmus+ PRO_dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+ PRO. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Celý článek

Kritéria přijímacího řízení na střední školu

Kritéria přijímacího řízení na střední školu

Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na školní rok 2021/2022

pro obory: Strojírenství, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

Celý článek

Nabídka oborů SŠ pro školní rok 2021/2022

Nabídka oborů SŠ pro školní rok 2021/2022

Nabídka oborů SŠ pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme zajímavé technické a ekonomické maturitní obory - Strojírenství, Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Celý článek

Distanční výuka – natáčení pořadu pro TV Čáslav

Distanční výuka – natáčení pořadu pro TV Čáslav

Distanční výuka – natáčení pořadu pro TV Čáslav 

V pátek 5. 2. 2021 proběhlo v naší škole natáčení pořadu pro TV Čáslav na téma „Distanční výuka“. 

Celý článek

Termíny maturitních testů a příprava pro jejich úspěšné vykonání

Vážení Maturanti,

maturitní testy společné (státní) části maturitní zkoušky jsou MŠMT stanoveny na následující dny:

  • 3. května - Matematika DT (8.00)
  • 3. května - Anglický jazyk DT (13.30)
  • 4. května - Český jazyk a literatura DT (8.00)

Česká škoní inspekce pro vás připravila mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů a která vám může pomoci s přípravou na úspěšné vykonání těchto testů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Celý článek

Organizace provozu školní jídelny

Organizace provozu školní jídelny

Organizace provozu školní jídelny v době zákazu osobní přítomnosti žáků a pedagogů na výuce od 4.ledna 2021                                   

Provoz školní jídelny do odvolání mimořádných opatření v omezeném provozu. 

Zaměstnancům, žákům SPŠ a OA byla strava na dobu přerušení prezenční výuky /žák, student denní forma studia/ v termínu od 4. do 10. ledna 2021 o d h l á š e n a.

Celý článek

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, který pomáhá žákům v oblastech vzdělání, profesní dráhy, volby povolání a rozvoji kariéry. Skládá se ze dvou částí, a to informačně poradenské složky a koučovací složky.

Celý článek

Nabídka VOŠ a VŠ

Nabídka VOŠ a VŠ

Učitelské noviny č. 41-42, 43-44 /2020 s přehledem akreditovaných studijních programů a oborů na vysokých a vyšších odborných školách pro akademický rok 2021/2022  jsou k dispozici u výchovné poradkyně (kabinet č. 41).

Celý článek
1 2 další >

Novinky

22.02.2021

Lyžařský kurz  - ZRUŠEN

Lyžařský kurz pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav v termínu 7. 3. - 13. 3. 2021, je z důvodu epidemiologické situace ZRUŠEN.

Žádáme rodiče studentů o stažení přiložené "Vratky". Na základě tohoto formuláře budou vráceny zpět peníze za kurz. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.