Adaptační kurz tříd EL1, OA1 a S1

Adaptační kurz tříd EL1, OA1 a S1

Adaptační kurz tříd EL1, OA1 a S1

Poslední prázdninový víkend je již tradičně na naší škole věnován budoucím studentům prvního ročníku. Koná se totiž adaptační kurz, jehož cílem je seznámení „prváků“ navzájem, navázání vztahu s třídním učitelem a vytvoření základů budoucího třídního kolektivu. Důležitou složkou je i obeznámení s prostředím školy a městem Čáslav.

Letos se místem konání stal Domov mládeže a prostory naší školy. Budoucí studenti tak měli šanci blíže poznat místo, kde budou trávit následující čtyři roky, ještě před svým oficiálním nástupem 1. září.

Třídy EL1 a OA1 se kurzu účastnily ve dnech 28. - 29. srpna, studenti S1 poté od 30. - 31. srpna. Pro všechny byl připraven bohatý program. První den se seznamovali nejen s budovou školy, ale i mezi sebou a s třídním učitelem. Čekalo je sportovní vyžití v místní BIOS hale a také setkání se školní psycholožkou PhDr. Evou Filipovou. Po procházce podvečerní Čáslaví bylo pro studenty připraveno překvapení ve formě opékání buřtů. Přátelskou atmosféru u táboráku spontánně podtrhl hrou na kytaru jeden ze studentů, ostatní se k němu vzápětí připojili svým zpěvem. Večer nastalo za tlumeného svitu svíček pasování na studenty 1. ročníku.

Na druhý den kurzu bylo naplánováno bližší poznávání města a okolí školy, velký úspěch měla návštěva místního muzea, Žižkovy síně a výstup na kostelní věž. Pro budoucí „strojaře“ byly přichystány sportovní soutěže a hry.

Podle slov a reakcí všech zúčastněných si všichni společně strávený čas užili a nezbývá než věřit, že zárodky přátelství se budou dál rozvíjet a prohlubovat. Stejně tak i vztah studentů k jejich alma mater a pedagogům, kteří je budou na jejich cestě ke vzdělání a dospělosti provázet.

 

Novinky

16.09.2021

Vážení zájemci o studium, Vážení rodiče,

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří naší školy, který se bude konat v sobotu 6. listopadu 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

DOD je určen pro zájemce o studium na střední škole a jejich rodiče.

celý článek
14.06.2021

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2021/2022

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek