Další kolo obhajob ročníkových prací žáků 3. ročníku oboru Strojírenství na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Další kolo obhajob ročníkových prací žáků 3. ročníku oboru Strojírenství na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Další kolo obhajob ročníkových prací žáků 3. ročníku oboru Strojírenství na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Opakuje se to každý rok v tomto období. Žáci 3. ročníku oboru Strojírenství na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Čáslavi obhajují své ročníkové práce, na kterých od konce druhého ročníku usilovně pracovali.

Témata byla opět velmi různorodá. Od oblasti, kterou studují, tedy strojírenství přes informační technologie, design, tvorbu učebních pomůcek po 3D modelování. To nakonec dokládají konkrétní názvy jednotlivých obhajovaných prací: Renovace motocyklu, Učební pomůcka pro názornou ukázku vlnění při výuce elektrotechniky a fyziky, Designová studie karoserie sportovního automobilu, Tvorba on-line testu v prostředí klient - server, Výroba dřevěné lavičky, Úprava motocyklu pro závod, Model letadla z 2. světové války, Renovace jízdního kola, Návrh a výroba modelu studie karoserie závodního vozu apod.

Tato, ač nepovinná, část výuky v rámci odborných předmětů se každoročně těší velkému zájmu žáků. Většinu témat si navrhují žáci sami a to podle svých zájmů, koníčků a toho, co je baví a v čem jsou dobří. Na zvoleném tématu následně pracují, a to většinou již od konce druhého ročníku. Spolupracují při tom se svým vedoucím práce, kterým je některý z učitelů školy, který má k danému tématu blízko. Při praktické části práce mohou využívat školní dílny, laboratoře, učebny výpočetní techniky a další prostory školy. Každá práce má svou teoretickou část, zpracovanou písemně a odevzdanou v tištěné a elektronické formě a část praktickou, jejímž výstupem je „něco“ vytvořeného.

Letošní ročník byl oproti jiným rokům o to složitější, že od prosince výuka probíhala pouze distanční formou, žáci museli tedy většinu práce tvořit v domácích podmínkách a se svými vedoucími mohli pouze na dálku konzultovat průběh práce a řešit případné problémy.

Ročníkové práce jsou ve většině případů přípravou na případné dlouhodobé maturitní práce žáků ve čtvrtém ročníku. V některých případech mohou být dlouhodobé maturitní práce i pokračováním těchto prací ročníkových.

Nyní koncem dubna probíhaly ve školní aule prezentace a obhajoby vytvořených prací. Oproti jiným rokům v podstatně redukované podobě, bez publika tvořeného v minulých letech žáky nižších ročníků. Žáci své práce prezentovali pouze před tříčlennou hodnotící komisí. Všichni se velice dobře na obhajoby připravili a své práce úspěšně obhájili a vznikla tak řada velice zajímavých prací.

Novinky

06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek

Nejčtenější

16.03.2021
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
14.04.2021
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2020/...
celý článek