Dějepis trochu jinak aneb Naše výprava za hmotnými prameny

Dějepis trochu jinak aneb Naše výprava za hmotnými prameny

Jak nejlépe poznat pravěk? Z vykopávek....

V pátek 27. 9. 2019 se studenti z  OA1A s paní profesorkou Havelkovou vydali podívat na místa nejstaršího osídlení v Čáslavi.

 

Naše exkurze začala na Hrádku, což je malá vyvýšenina vedle fotbalového hřiště. Informační tabule přináší údaje o historii tohoto místa, která začíná už v pravěku, což dokázal archeologický výzkum vedený Klimentem Čermákem.  Další zastávkou byly Koželuhy, místo, kde se dříve zpracovávaly kůže.

Odsud naše kroky vedly do Městského muzea Čáslav. Ve sklepních prostorách jsme se dověděli informace o historickém vývoji regionu, místech, kde se objevily dochované exponáty. Například v místě obchodní zóny se našly popelnicové hroby. Dále jsme měli možnost poznat zvyklosti při pohřbívání lidí, kterým byly do hrobu dávány různé předměty, jež jim měly sloužit v posmrtném životě. Také jsme zopakovali poznatky o zdobení keramiky. 
Poslední zastávka ve sklepních prostorách shrnovala informace o archeologickém výzkumu na Hrádku. Dověděli jsme se, že výkopové práce sahaly až do hloubky 3 metrů. Tento výzkum mohl proběhnout díky financím, které získal Kliment Čermák.
V muzeu jsme prošli i přírodovědnou expozici s velkou sbírkou vycpaných zvířat. Další expozice nabízí sbírky skla, porcelánu a keramiky, rovněž je možné vidět ukázku samurajského brnění. 
Také jsme si prohlédli model historické Čáslavi. Dověděli jsme se také o významu Podměstského rybníka, který plnil funkci hradeb a sloužil tedy i jako ochranný prvek. 

Exkurze se nám líbila. Každý z nás si našel něco, co ho zaujalo. Jednalo se třeba o exponáty z doby železné. Informace o archeologických nálezech byly pro nás novinkou. Velice se nám líbil i model města. K dobrému dojmu z celé exkurze přispělo i příznivé počasí. 
 
Zpracovali studenti OA1A.
 
 

Novinky

30.09.2019

Projekt Erasmus+ "Praxe a stáže v britských firmách pro každého"

Od 6. do 19. října 2019 bude 10 žáků z OA3/EL3 a 4 žáci z S3 vykonávat odbornou stáž v podnicích ve městě Belfast (Severní Irsko). Stáže jsou zaměřeny na procvičení obchodně-administrativních technických činností. Ubytování a stravování žáků je zajištěno v místních rodinách. Doprovodná osoba: Mgr. J. Ptáčková

09.08.2019

Vážení uchazeči o studium, 

ve dnech 14. a 15. října 2019 se koná přehlídka škol 2019 v Kolíně, od 10:00 do 17:00 hod. v budově Městského společenského domu Kolín. Přijďte nás navštívit v prezentačním stánku.