Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

Ve dnech 30. září a 1., 3. a 4. října 2019 proběhla ve škole inspekční činnost. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů na střední škole a akreditace vzdělávacího programu na vyšší odborné škole.

Inspekční činnost proběhla také na Domově mládeže, ve školní jídelně a školní knihovně. Součástí inspekce byla také kontrola personálního zajištění výuky a ekonomiky školy.

Inspekční zpráva je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole, v místě příslušném inspektorátu ČŠI, na webových stránkách ČŠI a v informačním systému InspIS PORTÁL. Inspekční zprávu obdržel zřizovatel školy a školské rady pro SŠ a VOŠ.

Ke stažení
ikonaInspekční zpráva

Novinky

04.01.2021

Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - březen 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

13.12.2020
Učitelské noviny č. 41-42, 43-44 /2020 s p...
celý článek
04.01.2021
Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - břez...
celý článek
01.12.2020
Stužkovací „večírek“ V ponděl...
celý článek