Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

Ve dnech 30. září a 1., 3. a 4. října 2019 proběhla ve škole inspekční činnost. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů na střední škole a akreditace vzdělávacího programu na vyšší odborné škole.

Inspekční činnost proběhla také na Domově mládeže, ve školní jídelně a školní knihovně. Součástí inspekce byla také kontrola personálního zajištění výuky a ekonomiky školy.

Inspekční zpráva je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole, v místě příslušném inspektorátu ČŠI, na webových stránkách ČŠI a v informačním systému InspIS PORTÁL. Inspekční zprávu obdržel zřizovatel školy a školské rady pro SŠ a VOŠ.

Ke stažení
ikonaInspekční zpráva

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016