Modely románských staveb

Modely románských staveb

Modely románských staveb

Žáci třídy S1 v rámci předmětu LEV s úspěchem odprezentovali v lednových hodinách Českého jazyka a literatury výsledky svého snažení v rámci projektového úkolu z předmětu LEV s tématem Stavební slohy, architektonické znaky uměleckých slohů, se zaměřením na sloh románský.

Cílem úlohy je uvědomit si znaky stavebního slohu na konkrétních regionálních památkách, propojit učivo předmětu LEV a DEJ.

Úloha je zpracována pro výuku literární a estetické výchovy. Využívá znalostí žáků o stavebních slozích, které si osvojili v hodinách dějepisu i literární a estetické výchovy. Vede k poznání typických znaků příslušné architektury daného stavebního slohu, k pojmenování a pochopení rozdílů mezi nimi. Cílem je uvědomit si tyto znaky a poznat architekturu s těmito prvky, přiřadit ji na základě stavebních znaků ke stavebnímu slohu, obhájit výsledky práce formou verbální prezentace s použitím zrealizovaného obrazového materiálu. Žáci nastudovali informace z www stránek, ale především pracovali v terénu. Fotili, kreslili, měřili, vedli rozhovory. Vytvořili model stavby a připravili prezentaci jak o získaném sebraném materiálu, tak o průběhu výroby modelu.

Cílovými objekty se staly kostel svatého Petra a Pavla (resp. románský kostel sv. Michala) v Čáslavi a kostel sv. Jakuba v obci Jakub - Církvice.


Fotogalerie vytvořených modelů: SPSaOACaslav/Projektový úkol 1. ročníku

Novinky

04.02.2019

Soutěž v recitaci - okresní kolo

Okresní kolo soutěže v recitaci se koná v úterý 26. února 2019 v Kutné Hoře. Organizačně zajišťuje Mgr. R. Rambousek.

04.02.2019

Soutěž v psaní na klávesnici - školní kolo

Školní kolo soutěže v psaní na klávesnici se koná v týdnu od pondělí 25. února 2019. Organizačně zajišťují Ing. B. Valtrová, Ing. J. Nováková a Mgr. R. Rambousek.

Nejčtenější

31.01.2019
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek
02.02.2019
Vážení zájemci o studium, Vážení rodiče,rádi ...
celý článek
07.02.2019
Vážení uchazeči o studium, vážení žáci základní...
celý článek

Média

31.08.2016