Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR

Ve středu dne 5. prosince 2018 se třídy OA1 a S1 zúčastnily exkurze do Muzea Policie ČR, které je jedinečné tím, že patří k nejstarším policejním muzeím světa a jako jedno z mála je přístupno i veřejnosti.

V první části exkurze měli žáci přednášku s besedou z oblasti kriminality mládeže přednesenou šéfem pražského oddělení kriminality mládeže doplněnou četnými příklady z praxe v rámci prevence kriminality.

Ve druhé části byli studenti seznámeni s historií samotné budovy bývalého augustiniánského kláštera založeného roku 1350 českým králem a později římským císařem Karlem IV.

V další části  exkurze následovala komentovaná prohlídka muzea s vypracováním pracovních listů, při níž byli studenti seznámeni s historickým vývojem bezpečnostních sborů a složek na našem území od doby Rakousko - Uherska až po současné trendy v činnosti Policie ČR.

Novinky

09.01.2019

Maturitní ples tříd OA4 a S4

Maturitní ples tříd OA4 a S4 se uskuteční v pátek 1. února 2019 od 19:00 hod. v Hotelu Grand Čáslav.

03.01.2019

Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský výcvik tříd Obchodní akademie OA1 a Strojírenství S1 bude zahájen v neděli 20. ledna 2019 a ukončen v sobotu 26. ledna 2019.

Studenti s pedagogy a lyžařskými instruktory vyrazí na týdenní pobyt do Krkonoš – lyžařského střediska Horní Malá Úpa – penzion Blesk. Organizačně zajišťují Mgr. J. Spáčil, Mgr. Bc. P. Havelková a Ing. Bc. V. Andrle.

Nejčtenější

27.11.2018
Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na ...
celý článek
13.12.2018
Učitelské noviny č. 42-43, 44-45 /2018 s p...
celý článek
09.01.2019
Již tradičně uspořádala škola v měsíci lednu ...
celý článek

Média

31.08.2016