Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR

Ve středu 18. prosince 2019 se třídy OA1A, OA1B, EL1 a S1 zúčastnily exkurze do Muzea Policie ČR, které je jedinečné tím, že patří k nejstarším policejním muzeím světa a jako jedno z mála je přístupno i veřejnosti.

V první části exkurze byli studenti seznámeni s historií samotné budovy bývalého augustiniánského kláštera založeného roku 1350 českým králem a později římským císařem Karlem IV. V další části exkurze následovala komentovaná prohlídka muzea, při níž byli studenti seznámeni s historickým vývojem bezpečnostních sborů a složek na našem území od doby Rakousko - Uherska až po současné trendy v činnosti Policie ČR. Součástí prohlídky byla i samostatná práce studentů, kteří dostali pracovní listy s dvaceti úkoly, které vyplňovali v průběhu individuální prohlídky jednotlivých výstavních prostor zaměřených již na specifickou problematiku a činnosti práce policie a jejich speciálních složek. Největší zájem ze strany studentů byl o kriminalistiku a daktyloskopii. Na závěr proběhla kontrola a vyhodnocení pracovních listů.

Exkurze byla pro žáky přínosem pro předměty (OBN, EKO, ČJL, PRN, DEJ, CHE …) i po stránce upevnění poznatků v rámci mezipředmětových vztahů. 

Novinky

24.01.2020

Přijímací zkoušky nanečisto 2020/2021

I v letošním školním roce proběhnou na naší škole přijímací zkoušky nanečisto. Žáci devátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

celý článek
03.01.2020

Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na školní rok 2020/2021

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek
27.12.2019

Prezentace Diakonie Čáslav

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 představí Mgr. V. Marušák žákům naší školy projekt dobrovolnického centra Diakonie Čáslav a nabídne jim možnost zapojení do krátkodobé či dlouhodobé dobrovolnické činnosti.