Odborná stáž ve firmě

Odborná stáž ve firmě

Odborná stáž ve firmě

KA5: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Začátkem měsíce března 2020 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav navázala spolupráci s firmou Auto – Elektro Roman Kout. Tato firma se nachází v obci Hlízov nedaleko od Kutné Hory. Byla založena před dlouhými lety panem Pavlíkem, který ji v posledních letech předal právě panu Koutovi.

Firma se zabývá běžnou opravou motorových vozidel všech značek, ale převážná většina zakázek je v oblasti elektriky a diagnostiky elektrických zařízení a částí motorových vozidel. Specializuje se na opravy spouštěčů, alternátorů a dynam všech různých značek.

Mezi majitelem firmy a vedením školy, byla navázána vzájemná spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pedagogů. Firma nabídla možnost odborné stáže v oblasti auto-elektriky a autodiagnostiky motorových vozidel.

Odborná stáž pro pedagoga, která proběhla ve dnech 9. a 10. 3. 2020, byla tedy převážně zaměřena na vyhledávání závad v oblasti elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel a jejich oprava, komunikace s řídícími jednotkami motorových vozidel a vyhledávání závad pomocí sériové a paralelní diagnostiky.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA5: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016