Platforma ekonomického vzdělávání

Platforma ekonomického vzdělávání

Platforma ekonomického vzdělávání

KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Ve čtvrtek 21. května 2020 jsme ve složení Mgr. Szabová, Mgr. Kluh a Ing. Valtrová navštívili v rámci projektu IKAP SOŠ Český Brod – Liblice.

Po nezbytném měření teploty a dezinfikování jsme byli mile přivítáni paní ředitelkou Ing. D. Doškářovou a její zástupkyní Ing. J. Stankovou.

Diskutovali jsme problémy a zkušenosti distančního vzdělávání v období koronavirové pandemie a způsoby uzavírání klasifikace. Dále jsme probírali otázky ekonomických soutěží a pořádání krajských kol (např. přesun soutěže v grafických dicsiplínách na příští školní rok) Vyměňovali jsme si poznatky z oblati odborných praxí, dlouhodobých maturitních prací, projektových dnů a věnovali jsme pozornost i propagaci školy.

Na závěr setkání jsme si prošli školu, prohlédli zrekonstruované učebny výpočetní techniky, tělocvičnu, školní jídelnu.

Setkání jistě splnilo svůj účel a proběhlo v rámci Implementace krajského akčního plánu v klíčově aktivitě KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Klíčová aktivita KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016