Praktické maturitní zkoušky

Praktické maturitní zkoušky proběhnou pro třídy:

OA4 – 25. května 2020. Začátek zkoušky je v 8.00 v učebně č. 223.

S4 – 25. května 2020. Začátek zkoušky je v 8.00 ve Školní jídelně (losování otázek). Od 8.30 žáci řeší vylosované úlohy v laboratořích a učebnách školy.

EL4 – 26. května 2020. Začátek zkoušky je v 8.00 v učebně 223.

Praktické maturitní zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek“:

  • Žáci vstupují do budovy školy hlavním vchodem od 7.30 do 8.00. Při vstupu do budovy musí použít dezinfekci na ruce a odevzdat čestné prohlášení (viz příloha).
  • Každý žák má s sebou na den min. dvě roušky a sáček na uložení roušky.
  • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Vždy při příchodu do učebny / laboratoře musí žák použít dezinfekci na ruce.
  • Pokud to charakter zkoušky umožňuje, zachovávají v učebně / laboratoři žáci rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pak nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Pokud by docházelo k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit.
  • Během zkoušky používá žák své vlastní psací potřeby.
  • Žáci oboru Strojírenství si k praktické maturitní zkoušce přinesou své vlastní Strojnické tabulky a dva páry gumových rukavic. Rukavice žáci používají při manipulaci se sdíleným nářadím, měřidly, materiálem a jinými nástroji. Je také nutné dbát na kontrolované předávání nářadí, měřidel, materiálů a jiných nástrojů s možným využitím dezinfekce.

Opakované porušování hygienických pravidel je důvodem k vyloučení žáky ze zkoušky.

Ke stažení
ikonaČestné prohlášení

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016