Praxe našich studentů VOŠ III. ročníku - část 5

Praxe našich studentů VOŠ III. ročníku - část 5

Praxe našich studentů VOŠ III. ročníku - část 5

Jmenuji se Veronika Hudečková a svou půlroční praxi jsem vykonávala na Obecním úřadě ve Vlačicích. Oficiální název je Obec Vlačice. Předmětem podnikání obce je veřejná správa. Poprvé se o Vlačicích dozvídáme v roce 1189, kdy byly majetkem Hroznaty z Peruce. Později se staly součástí rozsáhlého panství vilémovského kláštera, jak to dokazuje písemná zmínka z roku 1279. Klášter zde vybudoval tvrz, kterou pronajímal. O své statky přišel vilémovský klášter během husitských bouří a Vlačice získal císař Zikmund.

V polovině 15. století dostali Vlačice Trčkové z Lípy a vlastnili je přes sto let. Poté Vlačice patřily Chotouchovským z Nebovid a ti je roku 1579 prodali Janu Kustošovi ze Zubří. Jeho potomci výrazně rozšířili vlačickou tvrz a posléze roku 1612 Vlačice prodali žehušickému panství. Jejich další vývoj byl až do roku 1848 spojen s tímto panstvím. I poté, kdy z panství zůstal velkostatek, zdejší dvůr patřil k Žehušicím. Po první pozemkové reformě se stal ze zdejšího dvora zbytkový statek. V meziválečném období zde byla zřízena připouštěcí stanice. Kontinuita plemenářské práce se ve Vlačicích udržela až do dnešních dnů. V roce 1949 vzniklo ve Vlačicích JZD, ale později byly jeho pozemky předány Státnímu statku v Čáslavi. Zásluhou dvora si Vlačice udržely poměrně stabilní počet obyvatel, který klesl až v poválečném období. Jako v jedné z mála obcí se ve Vlačicích prakticky nestavělo, pouze se přestavovalo. Již od meziválečného období byla správně přičleněna k Vlačicím osada Výčapy. Společný obecní úřad existuje ve Vlačicích dodnes. 

Co bylo náplní Vaší práce?

Na praxi jsem si vyzkoušela veškerou práci hospodářky obce. Vyřizovala jsem a zapisovala došlou poštu, faktury jsem zapisovala do knihy došlých faktur, účtovala jsem v programu Gordic, zařazovala a vyřazovala majetek v programu EMA (Evidence majetku), podílela jsem se na zadávání mezd do programu PAM (Plat a mzdy), měnila jsem trvalé pobyty v programu ROB (Registr obyvatel), přeorganizovala jsem celou knihovnu, a další.

Co Vám praxe přinesla?

Praxe mě naučila pracovat samostatně a nevzdávat se při prvním nezdaru.

Na začátku praxe se mi nelíbilo být celou pracovní dobu na úřadě sama, ale po týdnu jsem zjistila, že je to vlastně výhoda, protože jsem se mohla soustředit na práci a nikdo mě nerušil.

Velkou výhodou pro mě bylo docházení na praxi. Obecní úřad se nachází necelý 1 km od mého bydliště, takže jsem většinou docházela pěšky.

Chtěla byste na  takovém to úřadě pracovat?

Pracovat bych tu určitě chtěla, ale musela by tu se mnou být ještě jedna hospodářka, jelikož na jednoho člověka spadá obrovská zodpovědnost a práce.

Novinky

17.04.2019

Velikonoční prázdniny v tomto školním roce připadají na čtvrtek 18. dubna 2019.
Pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.

01.04.2019

Filmová projekce "První člověk"

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA Čáslav v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu "První člověk". Začátek projekce je v 9:10 hod. Film trvá 141 minut.

Nejčtenější

17.04.2019
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/...
celý článek
02.04.2019
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
09.04.2019
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016