Přijímací pohovory nanečisto

Přijímací pohovory nanečisto

Přijímací pohovory nanečisto

Ve dnech 5. a 9. dubna 2019 se vydala třída V2E do Assessment centra ve firmě Foxconn Technology CZ, s. r. o. Kutná Hora, aby si vyzkoušela přijímací řízení nanečisto.

Assessment centrum se zabývá přijímacím řízením, ve kterém se více uchazečů uchází o stejnou pozici. Aby firma zjistila, který z uchazečů je pro danou pozici nejvhodnější, hraje s nimi celý den “hry“ a provádí pohovory.

Dne 5. 4. se těchto aktivit zúčastnili studenti oboru Účetnictví a finance podniku a 9. 4. si tím prošli studenti oboru Management a personalistika.

Ve firmě si jako první zahráli hru “Google me“. Hra spočívala ve vytvoření své vlastní webové stránky, kde se studenti měli krátce představit. Poté následovala aktivita s názvem “Třídní sraz“, která měla za úkol zjistit, kdo se jak projevuje při týmové práci.         

Po obědě studenty čekaly přijímací pohovory a krátký test z Anglického jazyka. Při přijímacích pohovorech studenti převzali role personalistů a samotní personalisté se ucházeli o práci. Když pohovory skončily, čekala je poslední hra s názvem “Rytíři kulatého stolu“, což byla obdoba hry “Třídní sraz“, jen o trochu těžší.

Po hře následovalo hodnocení celého dne a cesta domů. Věřím, že to byl pro studenty příjemně strávený den, a že si odnesli mnoho nových informací, rad a zkušeností.

Velké poděkování patří zaměstnancům personálního oddělení firmy Foxconn Technology CZ, s.r.o. Kutná Hora, kteří celý program pro studenty II. ročníku denního studia Vyšší odborné školy Čáslav připravili a zrealizovali: Personalisté také poskytli studentům důležitou zpětnou vazbu a nechali je tak „zažít“ přijímací řízení, které na ně po skončení studia rozhodně čeká.

Aktivita proběhla v rámci klíčové aktivity KA2 – Podpora ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje.

Veronika Benešová, studentka V2E

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Novinky

17.04.2019

Velikonoční prázdniny v tomto školním roce připadají na čtvrtek 18. dubna 2019.
Pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.

01.04.2019

Filmová projekce "První člověk"

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA Čáslav v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu "První člověk". Začátek projekce je v 9:10 hod. Film trvá 141 minut.

Nejčtenější

17.04.2019
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/...
celý článek
02.04.2019
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
09.04.2019
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016