Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium

Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků 4. ročníků SPŠ a OA a studentů 3. ročníků VOŠ ve škole za účelem přípravy na maturitní zkoušky a absolutoria. Konzultační a vzdělávací aktivity se budou konat pro skupiny žáků do maximálního počtu 15 osob. Týdenní rozvrh konzultačních hodin pro přípravu k maturitní zkoušce bude žákům přístupný prostřednictvím IS Bakalář. Studenti VOŠ si konzultace s vyučujícími budou domlouvat individuálně prostřednictvím ISVoš.

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům a studentům, kteří „Čestným prohlášením“ potvrdí, že nemají příznaky virového onemocnění Covid19. Čestné prohlášení je k dispozici ve formě přílohy (viz. Příloha 1). Provozní podmínky konzultačních hodin a vzdělávacích aktivit ve škole se řídí „Souborem hygienických pokynů“, vydaným MŠMT 30. dubna 2020. Žáci a studenti jsou povinni tato pravidla dodržovat. Jejich opakované porušování je důvodem k nevpuštění nebo vyřazení žáka / studenta z přípravy.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se řídí Vyhláškou č. 211/2020 Sb.

Žáci školy budou hodnoceni na základě uvedené vyhlášky, tj. hodnocení vychází z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy, tzn. od 1. 2. do 6. 3. 2020. Podpůrně pak z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Na základě informací MŠMT byly nově stanoveny termíny pro konání Praktické maturitní zkoušky. Byly také upraveny témata profilových (školních) maturitních zkoušek z důvodu omezených možností zejména praktického vzdělávání po dobu uzavření školy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření vládou ČR. Aktualizované termíny a maturitní témata jsou přístupná na webu školy v sekci Maturitní kalendář.

Ke stažení
ikonaČestné prohlášení
ikonaVyhláška - hodnocení žáků
ikonaSoubor hygienických pokynů pro VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
26.05.2020
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016