Škola-Praxe-Zaměstnání – XI.

Škola-Praxe-Zaměstnání – XI.

Škola-Praxe-Zaměstnání – XI.

Seriál o praxi studentů III. ročníku VOŠ 2017/2018

Městská realitní Poděbrady, a.s., původně pod obchodní firmou Městská realitní a.s. Poděbrady, byla založena jediným zakladatelem – městem Poděbrady – na základě rozhodnutí městského zastupitelstva čj. 26/94 ze dne 21. 9. 1994.

Předmětem podnikání akciové společnosti je výroba, rozvod a prodej tepla a činnosti s tím spojené. Zámečnictví, zednictví, silniční motorová doprava nákladní, zprostředkování obchodu (v celém rozsahu), zprostředkování služeb (v celém rozsahu), správa a údržba nemovitostí (v celém rozsahu), realitní činnost (v celém rozsahu), maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny (v celém rozsahu), vodoinstalatérství, topenářství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, ubytovací služby a velkoobchod (v celém rozsahu).

U této firmy vykonávala svou pětiměsíční praxi studentka Marcela Klancová.

„Co jsi v této společnosti dělala?“

„Na praxi jsem vykonávala celou řadu činností na oddělení údržby a podatelny. Zapisovala jsem přijatou a odchozí poštu a její doručování lidem do bytů či k odeslání. Vyřizovala jsem dokumenty na Městském úřadě, vyzvedávala potvrzení na Městské policii, zajišťovala vyvěšení upozornění do bytů, zajišťovala náhradní klíče, zapisovala do evidence údržby. Také jsem zveřejňovala dokumenty na stránky ministerstva vnitra, zajišťovala objednávky firem pro město, vyřizovala malé opravy. Tvořila jsem objednávky a domovní řády, pomáhala při údržbě v bytech, zajišťovala fotodokumentaci v bytech, evidovala faktury za plyn, upravovala smlouvy ke zveřejnění, psala jsem dopisy a zápisy o výměnách vodoměrů, vyplňovala položkové rozpočty na revitalizační úpravy a tak dále.“

„Co Ti praxe přinesla nového, s čím jsi byla spokojená a s čím ne?“

Praxe mi přinesla zlepšení mých komunikačních a počítačových znalostí a umění jednat lépe s lidmi. Líbilo se mi začlenění do pracovního kolektivu, jednání lidí, ochota zaměstnanců mi kdykoliv s čímkoli pomoci. Přivítala bych širší pracovní náplň.“

„A chtěla bys v takové firmě v budoucnu pracovat?“

„V této firmě bych v budoucnu chtěla pracovat, neboť se mi líbil přátelský pracovní kolektiv, což je podle mě velmi důležité ke splnění dobrých pracovních výsledků.“

Novinky

04.07.2018

Rozpis opravných a rozdílových zkoušek studentů střední školy (27. 8. až 4. 9. 2018).

04.07.2018

Hlavní prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018 - hlavní prázdniny.

Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a prosluněných dní pro načerpání nových sil.

05.12.2017

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

celý článek