Škola-Praxe-Zaměstnání – XII.

Škola-Praxe-Zaměstnání – XII.

Škola-Praxe-Zaměstnání – XII.

Seriál o praxi studentů III. ročníku VOŠ 2017/2018

Ing. Radim Dvořák - předmětem podnikání firmy je poskytování poradenství v oblasti daní a sestavování daňových přiznání. Dalšími službami, kterými se firma zabývá, je vedení podvojného účetnictví, vedení daňové evidence či výpočet mezd.

U této firmy vykonávala svou pětiměsíční praxi studentka Karolína Kopecká.

„Co jsi v této společnosti dělala?“

 „Náplní mé práce bylo vytváření podkladů pro zpracování mezd a s tím spojené zpracování přehledů OSSZ a ZP pro jednotlivé firmy, pro které společnost pracuje. Dalším mým úkolem bylo vytváření předávacích protokolů na šanony firem, následné obvolávání klientů a předání šanonů a také zpracování podkladů pro vytvoření DPH.“

„Co Ti praxe přinesla nového, s čím jsi byla spokojená a s čím ne?“

Tato praxe mi přinesla spoustu zkušeností v ekonomické oblasti a to jak v oblasti daní, tak i v oblasti účetnictví. Mohla jsem si vyzkoušet naučené věci ze školy v praxi, a zjistila jsem, že zkušenosti získané ve škole jsou jen malou částí toho, co daný obor opravdu vyžaduje a je neustále potřeba se vzdělávat.“

„A chtěla bys v takové firmě v budoucnu pracovat?“

„Ve firmě pana Ing. Dvořáka by mi nevadilo pracovat a to nejen kvůli přátelskému až rodinnému kolektivu, ale také kvůli rozmanitosti jeho poskytovaných služeb a portfoliu jeho klientů.“

Novinky

04.07.2018

Rozpis opravných a rozdílových zkoušek studentů střední školy (27. 8. až 4. 9. 2018).

04.07.2018

Hlavní prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018 - hlavní prázdniny.

Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a prosluněných dní pro načerpání nových sil.

05.12.2017

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

celý článek